[pošta]             Nenechává je to klidnými

    "Téměř každý měsíc se setkáváme s tím, že nám byl některý produkt zcizen. V tom bohužel nejsme sami, protože podobný osud potkává i ZÚ. Nás to pochopitelně mrzí, protože každá pirátská kopie je de facto krádež! Spory, které v tomto směru vedeme, jsou však úspěšné a zatím se nestalo, že by nám některá ze žalovaných firem dodatečně nezaplatila. Je to však paradox, neboť náš podnik je někdy rok i více takto nedobrovolně sponzoruje. Situace se ale v poslední době lepší, protože mnohé firmy tak činily z neznalosti autorského zákona. Existují ovšem i firmy, které se takto chovají záměrně. Problém, jak poznat falešnou kopii digitální mapy, řešíme tak, že do naší mapy vkládáme určitá tajná znamení, což je jedna z možností, jak autorství poznáme a můžeme doložit."

Ing. Jiří Kučera, generální ředitel Kartografie Praha, a.s. - převzato z Computer Worldu, 39/96

[Server]     [obor]     Z časopisu Zeměměřič č. 12/96