[pošta]             NOVÉ MAPY A ATLASY

    Autoatlas, Česká republika, 1:100 000, vydala Geodézie ČS a Geodezie Brno, 1996, formát 240 x 325 mm, 232 s., 388 Kč. [Ukazka z atlasu]

Tak podrobný autoatlas, který zobrazuje celé území státu, má v Evropě pouze Slovensko a ČR. VKÚ v Harmanci jej vytvořil klasickou (karto-litografickou) metodou, zato Autoatlas ČR 1:100 000 byl kompletně zpracován v digitální podobě za neuvěřitelných necelých 10 měsíců. Iniciátorem projektu byla Geodézie ČS se sídlem v Liberci, ke které se koncem r. 1995 připojila Geodezie Brno. Více než 101 000 centimetrů čtverečních výsledné plochy v měřítku 1:100 000 si obě Geodezie rozdělily asi na polovinu. Hlavním podkladem pro polohopis autoatlasu byly základní mapy 1:50 000, k doplnění a upřesnění posloužily hlavně topografické mapy, turistické mapy a občas i letecké snímky. Polohopis byl zpracován v pracovním měřítku 1:75 000. Hlavním redaktorem díla byl vojenský kartograf - Jiří Müller, což je na atlase vidět. Jeho původní profesi odpovídá značkový klíč i "vojenská" podrobnost polohopisu (zbytečně mnoho polních a lesních cest). Výhodou nového autoatlasu je pravidelný klad listů, území ČR je rozřezáno na 176 stran. Kdybychom je slepili, získali bychom mapu o rozměru 497 x 284 cm. Obsah doplňuje přehledný klad listů a automapa 1:1 200 000, tabulky silničních vzdáleností mezi 37 městy ČR, 10 hraničními přechody a Prahou (je zajímavé, že chybí přechod se SR) a 37 evropskými městy. Motoristu potěší podrobné plány středů deseti měst. Cestu po dálnicích ČR usnadní jejich schematický přehled, v němž jsou vyznačeny dálniční nájezdy, odpočívky a služby (benzinová čerpadla, motoresty). Nechybí ani automapa Evropy 1:2,5 mil. až 1:5,2 mil. Přehledná tabulka zobrazuje maximální povolené rychlosti, povolené promile alkoholu, povinné používání bezpečnostních pásů a telefonní čísla SOS většiny evropských států. V rejstříku je na 13 stranách abecedně setříděno asi 5 700 hesel. U každé obce (města) je vedle strany a čtverce v mapě uvedena zkratka okresu, PSČ a telefonická volačka. Nový stovkový Autoatlas ČR zobrazuje všechna sídla a silnice. Toto mimořádné dílo digitální kartografie zaujalo odbornou i laickou veřejnost na letošním knižním veletrhu ve Frankfurtu, kde ho představil výhradní distributor - Freytag & Berndt. O velkém zájmu veřejnosti svědčí i fakt, že prvních 50 000 výtisků se prodalo za 7 týdnů. Proto vydavatelé přistoupili k aktualizované reedici (náklad 20 000), která se na pultech knihkupectví objevila již 9. prosince 1996 (podrobněji - Zeměměřič 12/96, s. 13).

[Server]     [obor]     Z časopisu Zeměměřič č. 11/96