[pošta]             Specifikace v pozemních stavbách

    Na semináři (7. 11. 1996), který na ČVUT uspořádal Český svaz stavebních inženýrů, se diskutovalo o novele Stavebního zákona. Stavební rozhodnutí má řešit všechny články související s navrhovanou stavbou. Naopak stavební povolení by mělo sledovat jen podmínky pro provádění stavby. V některých zemích stačí ohlášení stavby stavebnímu úřadu a buď se vyčká souhlasu, nebo se po třiceti dnech může stavba rozjet. Jak to bude u nás, těžko říci. Každopádně je tu snaha stavebním úřadům uvolnit pole působnosti jen na rozhodování a posuzování složitějších staveb a problémových záležitostí. Diskutuje se o tom, zda stavební úřad může upravovat podmínky i poté, kdy stavebník ohlásí, že je stavba ukončena. Shodný názor není také na to, zda náklady na "nezbytné úpravy" má nést stavebník nebo státní orgán, který je vyžaduje. Ve stavebním zákoně jsou však i paragrafy, které umožňují státnímu orgánu rozhodnout o odstranění stavby, a to nejenom v případě, kdy stavba ohrožuje zdraví a život lidí. V návrhu zákona se uvažuje rovněž o širším zařazení autorizovaných osob do procesu rozhodování nebo dohledu.

[Server]     [Víme - víte]     Z časopisu Zeměměřič č. 12/96