[pošta]             Turnaj katastrálních úřadů

    V prachatické sportovní hale proběhl 3. a 4. 10. 1996 první ročník rezortního turnaje v malém fotbalu mezi reprezentacemi tří katastrálních úřadů, ZÚ Praha a ČÚZK Praha. Premiérový turnaj vyhráli podle očekávání hráči ze ZÚ Praha před borci z KÚ České Budějovice (podrobněji - Zeměměřič 12/96, s. 8).

[Server]     [Víme - víte]     Z časopisu Zeměměřič č. 12/96