[pošta]             Žádné zaměstnání není jisté, zeměměřiči!


(Povídání o celoživotním profesním doškolování)
    Účastníci 34. mezinárodních geodetických informačních dnů v Brně si jako první mohli číst české znění publikace FIG o koncepci celoživotního profesního doškolování pro zeměměřiče. K tomu nám autor překladu Václav Slaboch (ČÚZK) sdělil, že se podařilo anglickou zkratku CPD (Continuing Professional Development) upravit do češtiny tak, aby byla shodná (celoživotní profesní doškolování). FIG je totiž přesvědčena, že CPD má rozhodující význam pro práci kvalifikovaného zeměměřiče po celou dobu trvání jeho pracovní kariéry. Vzhledem k tomu, že v současné době je zahajován významný program dalšího vzdělávání v rámci programu Phare i v rezortu ČÚZK, bude zajímavé porovnat přístup ČÚZK s přístupem státních zeměměřických organizací například ve Švédsku nebo v USA. ČSGK nalezne zase poučení v přístupech podobných asociací k CPD ve Spojeném království, v Dánsku a v Austrálii. Podmínky pro provozování zeměměřické praxe na mezinárodní úrovni se za posledních pět až deset let podstatně změnily. Předpokládám, že nabídka zeměměřických služeb bude převyšovat poptávku. Ze studie vyplývá, že sledování nákladů převáží nad investicemi, a tak zeměměřické firmy budou muset stále více nabízet nejen dodávky služeb a výrobků, ale především svoji expertizu v oblasti předvídání a odhadování potřeb zákazníků. Proto firmy budou diferencovány nejen podle úrovně technických znalostí, ale především podle jakosti poskytovaných služeb a výrobků. Zeměměřič bude muset střednědobě a dlouhodobě plánovat a současný, většinou málo přátelský vztah ke klientovi, nahradit vztahem přátelským. Zeměměřič, ať se nám to líbí nebo ne, jako technický odborník bude muset být i obchodním konzultantem," míní Václav Slaboch. Trendy, které nás čekají, nejsou nijak růžové. Pokud očekáváte, že jako zeměměřiči máte za- městnání na celý život, pak si připusťte realitu, že žádné zaměstnání není jisté. "Rozvíjení se v jedné specializované dovednosti nepostačí a stále na nás budou kladeny požadavky, abychom uměli ještě něco navíc. Už také proto, že vertikální služební postup bude omezen a stále nahrazován podélným pohybem. Pro dosažení úspěchu bude třeba podstupovat rizika a odvážná rozhodnutí. Je to kruté, ale ti, co se drží stranou, budou opomenuti, a ti, co zůstanou při zemi, budou zašlápnuti. Celoživotní práce u jednoho zaměstnavatele, jaká se svého času velmi považovala v Japonsku, nebude tím nejlepším vysvědčením. Přednost budou mít odborníci, kteří budou moci prokázat praxi u více zaměstnavatelů. Kariéra plánovaná zaměstnavatelem se změní v aktivní plánování kariéry vlastní. Základní znalosti a dovednosti získané na počátku odborné kariéry nebudou stačit a musí být doplňovány CPD, stejně jako je tomu u ostatních úspěšných oborů," věří myšlenkám uveřejněným v dokumentu FIG Václav Slaboch.

Už jenom pro pořádek. Dokument CPD, který je podle Václava Slabocha k dispozici například na sekretariátu ČSGK, je definován jako: systematické udržování, zlepšování a rozšiřování vědomostí a dovedností a rozvíjení osobních kvalit potřebných pro výkon odborných a technických povinností po celou dobu výkonu povolání.
(ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]