[pošta]             Dva geodetické dny v Brně


    BRNO (3.-4.11.1997): Spolek zeměměřičů Brno a agentura SYMMA uspořádaly v Kongresovém centru na Výstavišti 34. mezinárodní geodetické informační dny. Heslo akce sice poněkud připomínalo dobu nedávné přestavby, která v českých krajích probíhala před současným raným kapitalismem, ale bylo pravdivé, nebo o "Zvyšování odborné a ekonomické úrovně zeměměřických činností" na letošních dnech skutečně šlo.
    V úvodním projevu první muž na ČÚGK Jiří Šíma jako vždy bez zbytečných slov navíc sdělil posluchačům záměry svého Úřadu. Z jeho vystoupení jsme pochopili, že na státní zakázky si mohou v roce 1998 brousit zuby, ale hlavně kormidla u letounů, pouze firmy vlastnící fotogrammetrické letectvo, nebo to si rezort zeměměřictví a katastru naštěstí ještě nepořídil. Jinak si rezort, který mají všichni zeměměřiči rádi, bude další zeměměřické činnosti obstarávat sám, pokud mu na to budou stačit nikoliv jen síly, ale především peníze. V Brně zaznělo, že na ČÚZK se opět očekává další konkrétní nepřehlédnutelná švýcarská pomoc. Ta bude spočívat v dodávce fotogrammetrických přístrojů vyrobených v zemi fialových krav pasoucích se na horských pastvinách.
    Zatímco zástupci některých firem po předsedově projevu možná volali na mateřská letiště, aby se přesvědčili, zda jim někdo neodlétl s jejich aeroplánem, který se od ostatních liší jen tím, že je děravý, nebo má otvor pro snímkování, ostatní poslouchali Francouze Michela Kassera z Le Mans. Ten překvapivě v angličtině sdělil, co se v zemi galského kohouta stalo významného v zeměměřickém školství od pádu Bastily až do dnešních dnů. Miroslav Roule (VÚGTK Zdiby) byl opět světový, což potvrdil i úvodní větou: "Světovou geodezií začala vládnout informatika." Mrzelo nás jen, že jeden posluchač po jeho projevu vykřikoval slova, která zprvu zněla jako: "To je pohádka," ale nakonec jsme zjistili, že výkřiky zněly spíše jako: "To jsou pohádky." Pro jiné mohl být děsivou informací názor Karla Sukupa (Geodis Brno), který, když se jen tak namátkou zmiňoval, k čemu může ještě posloužit ortofotomapa, hovořil o kontrole provedených geodetických geometráků nebo dokonce dílčích vytyčovacích prací. O využití GPS, například při vytyčování tunelů pod skalnatými horskými útvary, hovořil
    Josef Weigel, čímž zdaleka nevytuneloval celý program přednášek. Karel Vach si řekl své k leteckému snímkování z nízkých výšek, Vít Suchánek k informačnímu systému KN. Slyšeli jsme, jak funguje společnost Geodezie Brno, a dále, jak se podílí ČSGK na zvyšování odborné a ekonomické úrovně zeměměřických činností. Za skvělý projev lze označit vystoupení Luďka Šafáře (Geoprogres Praha). Střední generaci jeho názory připomínaly výzvy vysokoškolského pedagoga Ivana Podhorského, který už před více než dvaceti lety studenty varoval, aby nechodili na porady přímo z terénu a navíc v holinkách, nebo tím znevažují celý obor. I Luděk Šafář v Brně upozornil na vytváření dobrého jména oboru, který začíná být vážen a ctěn zejména tam, kde jde o peníze, například při vytyčování staveb na pozemcích, kde 1 m2 stojí jako nový automobil nebo naopak tam, kde hrozí obrovské penále za nedokončení stavby přesně podle projektu. Etika, kodex, právní předpisy pro KN, PÚ nebo stavebnictví byly předmětem jednání stejně jako názory na to, jak si FIG nebo ČÚZK představují další vzdělávání v oboru. Na výstavní ploše byly zastoupeny všechny důležité firmy, které v oboru něco znamenají a zeměměřičům mají co nabídnout. Většinu z 23 vystavovatelů, až na Klimešovu firmu KGKS, znáte ze stránek Zeměměřiče. Nejde o znovuzřízení bývalé Krajské geodetické a kartografické správy, ale o Klimešovy geodetické a konzultační služby. U Klimešova stánku jsme si prohlédli na speciálním papíru na plotru vytištěnou povodňovou mapu Olomoucka, včetně fotografií zatopených ulic Olomouce. Líbily se i expozice škol, kromě ČVUT Praha, VUT Brno a pražské SPŠZ. Škoda že nevystavovaly. V obou dnech se této významné akce zúčastnilo téměř 200 odborníků, z čehož měl odborný garant Jaroslav Sekený radost. Petr Skála


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]