[pošta]             POZVÁNKA NA VÝSTAVU


    Při návštěvě MGID v Brně jsme se také setkali s ředitelem společnosti RE-GEO, s.r.o., JUDr. Alešem OHRABLO. Jak víte, tato společnost již tradičně po několik let pořádá specializovanou geodetickou výstavu GEOMATICA. Zajímalo nás, jak bude vypadat GEOMATICA '98, a proto jsme se zeptali:

V jakém stadiu je příprava výstavy GEOMATICA '98?
    Vaše otázka přichází přesně ve chvíli, kdy skončila tzv. příprava přípravy, tj. ve chvíli, kdy dnes a na tomto místě poprvé oslovujeme naše tradiční a potenciál- ní vystavovatele – účastníky doprovodné výstavy MGID '98 – s konkrétními údaji o čase a místě konání a s dalšími podstatnými informacemi. S potěšením musím konstatovat, že jednoznačně pozitivní reakce vedoucích či jimi pověřených odpovědných pracovníků oslovených firem a institucí z Prahy, Brna či jiných míst, pro mne byla příjemným překvapením. Potěšitelnou skutečností pro nás je, že první oficiální informace o GEOMATICE '98 odešla na základě žádosti jednoho ze zájemců do Velké Británie již před několika dny.

Jaký připravujete doprovodný program?
    Na GEOMATICE '96 jsme se sešli s představiteli velkých či významných firem a institucí, abychom pohovořili o končící výstavě, jejich přáních či potřebách a reálných možnostech při realizaci GEOMATIKY v příštím roce. Současně jsme se dohodli, že v roce 1998 uskutečníme v rámci doprovodného programu konferenci se zaměřením na informatiku, GIS, státní informační systém... Tento slib plníme a ve spolupráci s ČSGK připravujeme konferenci, která toto téma naplní aktuálními informacemi. Na přípravě náplně se mimo jiné podílí ČÚZK, oslovili jsme s nabídkou na spolupráci i Českou asociaci pro geoinformace. Vedoucím přípravného výboru konference je ing. Adolf VJAČKA. Základní téma konference je Zeměměřictví a katastr jako informační systémy. Témata jednotlivých referátů jsou podle odborníků velice zajímavá a aktuální, takže věříme, že bude úspěšná. Kromě této konference, kterou garantuje ČSGK, spolupracujeme s Českým geologickým ústavem, který tradičně připravuje odbornou doprovodnou konferenci a pro GEOMATICU '98 ji zaměřil také do oblasti geoinformatiky a praktického využití IS, zejména v životním prostředí a prognostice možných dalších škod na územích postižených katastrofálními záplavami v červenci t.r.

Můžete nás a naše čtenáře na GEOMATICU '98 pozvat?
    Samozřejmě a rád. GEOMATICA '98 se uskuteční ve dnech 10.-12.3.1998 v Kulturním domě EDEN ve Vršovicích. Nepochybně se zeptáte, proč změna místa konání výstavy. Vysvětlení je jednoduché. Začátkem roku 1998 bude dle informací, které proběhly i tiskem, Kongresové centrum Praha uzavřeno. Důvodem je celková rekonstrukce a dostavba KCP pro potřeby zasedání Mezinárodního měnového fondu, které se uskuteční v roce 2000. V Praze se tedy velice výrazným způsobem zmenší, resp. pro plánování akcí již zmenšila, kapacita výstavních ploch. Vzhledem k rozsahu naší akce a reálným možnostem výběru (časově i finančně) považujeme toto řešení za optimální. Konferenční akce se budou konat v sále kina EDEN, které bylo zhruba před rokem rekonstruováno a má kapacitu 300 míst. Výstava se uskuteční ve společenském sále, foyer v patře i přízemí a firemní prezentace v klubu, který je přístupný přímo z výstavních prostor. Pro stravování a občerstvení bude sloužit zcela zrenovovaná restaurace s příjemným prostředím a kapacitou 80 míst i pulty občerstvení ve výstavních prostorách.

Jaké další služby můžete svým zákazníkům nabídnout?
    V podstatě veškeré služby související s výstavou či konferencí. Ať jde o individuální stavbu stánku, včetně jeho návrhu a nadstandardního vybavení, propagační akce od návrhu, přípravy a tisku materiálů, dárkových předmětů, zajištění ubytování a dopravy, organizování firemních akcí ("párty") v tradičních prostorách i volném prostranství. Samozřejmě tyto služby poskytujeme i mimo námi pořádané akce a využívají je významné domácí i některé zahraniční společnosti.

Jak dál s GEOMATICOU?
    Vaše otázka asociuje dvě aktuální česká rčení: "Neříkej hop, dokud si nepřeskočil!" a velice frekventované "O koalici se hovoří po volbách!" I přes pravdivost obou vět konstatuji, že GEOMATICA je pro nás samozřejmě akcí, na které budeme pracovat i nadále, a v jejím zájmu jsme pozastavili práci na nově připravovaném projektu. Chceme být v kontaktu s našimi vystavovateli i partnery tak, abychom spoluvytvářeli její obsah i formu. O tom, že GEOMATICA je akcí zajímavou a perspektivní, nás přesvědčuje i obrovský tlak a snaha o její převzetí nebo zánik, a to jak legitimně z prostředí výstavních agentur, tak i zcela nekorektními způsoby a iniciativami jednotlivců z prostředí geodetického. Naštěstí se nekorektně chovají pouze jedinci, takže věřím, že v kultivovaném prostředí se jejich způsoby neprosadí a budeme tak mít více času na pozitivní práci a spolupráci, která by měla vyvrcholit v roce 2000 pořádáním výstavy GEOMATICA 2000 v rámci "FIG Working WEEK 2000" v Praze.
Děkujeme za rozhovor. redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]