[pošta]             Zeměměřičům na INVEXu 97 jeden den nestačil


    BRNO (13.-17.10.1997): Když jsme viděli některé zeměměřiče, jak pobíhali po výstavišti na mezinárodním veletrhu informačních technologií INVEX ?97, aby za jeden den stihli všechno důležité, co ostatně ani stihnout nešlo, a nyní předpokládají, že si o všem ostatním přečtou v Zeměměřiči, jsou bohužel naivní, nebo jsme v Brně byli rovněž jen jeden den. Zavítali jsme však do pavilonu A, kde byli téměř všichni, kteří oslovují naše čtenáře svými nabídkami SW či přímými geodetickými pracemi.
    Zastavili jsme se u stánku firmy HSI, která jako vždy byla ve stínu hlavního stanu Intergraphu. Kdyby firma HSI (hardware, software, informace) vznikla v době národního obrození, jmenovala by se pravděpodobně PÚN (počítadla, úlohy, novinky). HSI se však narodila až v roce 1990. A tak nikoliv jako PÚN, ale jako HSI svými produkty již osmý rok oslovuje stále nové a nové zákazníky. Pro účely zviditelnění vydali v HSI zajímavé číslo svého čtvrtletníku, z kterého bylo na první i druhý pohled jasné, že lidé, kteří rozhodují o reklamě, jsou čtenáři MF Dnes. Produkty HSI Tools, DMT (Digitální Model Terénu) a MacroTel 3.0 označil vystavovatel na veletrhu jako novinky. DMT je vlastně nadstavbou MicroStationu a rozšiřuje jiné modely. Bodové pole může být definováno dokonce i ve 2D kresebných souborech. U DMT se nám líbila zejména možnost generování vrstevnic nebo podélných a příčných profilů. Zájem tu byl i o SW pro PÚ a specializovaný program pro Telecom MacroTel 3.0.
    Na stánku společnosti Geovap Pardubice se nám Východočeši pochlubili produktem, ve kterém je pravé zeměměřictví zastoupeno už jen zčásti. Zařazení GIS do systému sběru informací o dodávkách tepla z elektrárny Opatovice je však příkladnou ukázkou, kam má geodetická firma namířit své zájmy v boji o trhy. Na celé trase Opatovice, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a v budoucnu i Bohdaneč jsou u každého domu, kam vede z elektrárny teplovod, a dále u každých důležitých bodů teplovodu čidla, která sledují provoz a dodávku tepla. Dozorčí nad teplem v každou denní i noční dobu mohou kontrolovat řadu údajů, jež se zároveň zaznamenávají do paměti. V případě poruchy pak program, jehož součástí je i jednoduchý GIS, může techniky přesně navést tam, kde mají hledat problém. Ten totiž naleznou v místě, kde došlo k poklesu teploty vody, tlaku a dalších prvků, které lze pochopit snad až s matematicko-fyzikálními tabulkami v ruce. To, že čidla registrují vše potřebné k dodávkám tepla, sice provozovateli teplovodu ušetřilo lidi na nepřetržitých kontrolních postech, ale "Vybudování celého kontrolního systému nás zavázalo k tomu, že po celý rok musí být naši lidé v pohotovosti, aby případnou poruchu mohli do 4 hodin začít odstraňovat," řekl nám k poslednímu trumfu pardubické firmy její ředitel Ivo Vodehnal.
    Ve společném stánku firmy POINTER (Atlas, Gepro, Help Service) se "Pomocné služby" pochlubily, že se jim Topol domluví s intergrapháckým produktem GEOMEDIA. Geodis zase ve své výstavní sluji (kouzelnická jeskyně) instaloval širokoúhlý monitor, kde na požádání bylo možné spatřit jakoukoliv ještě rozumnou zvětšeninu ortofotomapy ze středu hlavního města. Hradecký Geos se prezentoval fotogrammetrickou nabídkou a ARCDATA, uvedená ve veletržním katalogu z firem známých našim čtenářům jako první, ale přesto až na 47. straně, se pochlubila SW ESRI a ERDAS. Jenom podle katalogu bylo na veletrhu firem, jež nabízejí SW pro geodezii a geografii 12, programy pro města a obce 17 a GIS s MIS dokonce 23. Namátkou třeba Autodesk, Bentley, DIGIS, Geodezie Brno, GPlus Pardubice, Hydrosoft, T-Mapy a pod střechou Bentley dokonce i VÚGTK.
    Během pěti dnů navštívilo veletrh asi 140 000 platících návštěvníků, z nichž 81 procent byli odborníci. Na Invexu ?97 vystavovalo 1191 firem ze 14 zemí. Navíc jsme zaznamenali, že v soutěži o Křišálový disk získal ocenění výrobek firmy PSION, kterou naši čtenáři samozřejmě znají
(Zeměměřič 7-8/97 s. 33).


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]