[pošta]             Most nemost


    Každý člověk zná na Zemi místa, kde se spolehlivě orientuje bez cizí pomoci. Všude jinde tento člověk buď tápe, nebo se musí spolehnout na mapu.
    Mapy jsou různé. Jedno však by měly mít společné – snahu pomoci orientovat se. Běda obsahuje-li mapa nesmysly, které se nepříjemně dotknou uživatele. Například podle mapy očekáváte benzinovou stanici, ta je však již léta zrušena. Nebo si podle mapy naplánujete cestu a najednou přes řeku chybí most.
    K malému srovnání několika autoatlasů ČR nás přivedl hrdý nápis na letošním vydání jednoho z nich: Aktuální stav 1997. Objektem našeho zájmu se stal most, spíše ale nemost v Dobřichovicích na Berounce. Z ukázek tohoto území v různých kartografických dílech zjistíte rozdílný přístup k prezentování informací v jednotlivých kartografických domech. Závěr necháme na čtenářích.
    V jedné kartografické firmě jsme se dozvěděli, že právě tento most je ta záměrná chybička (viz Zeměměřič č. 9, str. 10), podle které poznají, zda konkurence od nich opisuje. (Trochu krutý žert pro uživatele.) Zástupce jiné společnosti nám prozradil svůj dávný nápad vytvořit Databázi změn, kde by si zainteresované kartografické firmy mohly předávat podstatné změny situace, které se rozhodně musí projevit v mapách. Tento nápad by prospěl uživatelům, a o ty především jde, nebo by mělo jít.
    Na závěr jsme si nechali vyňatek z telefonického rozhovoru s příslušným obecním úřadem: "Tady vedle železničního mostu nikdy žádný jiný most nestál. Dokonce ani kronikář Kosmas se o něm nezmiňuje.“

Most nemost naleznete v ukázkách těchto atlasů:

  1. Digitální autoatlas, Kartografie Praha
  2. Atlas ČR, Marco Polo
  3. Autoatlas ČR, SHOCart, 1996
  4. Autoatlas ČR, GeoMedia
  5. PRAHA, GeoCenter International
  6. Autoatlas ČR, Geodezie a spol.
  7. Výřez z katastrální mapy

Digitální autoatlas, Kartografie Praha


Atlas ČR, Marco Polo


Autoatlas ČR, SHOCart, 1996


Autoatlas ČR, GeoMedia


PRAHA, GeoCenter International


Autoatlas ČR, Geodezie a spol.


Výřez z katastrální mapy - a most nikde


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]