[pošta]             Nizozemská podrobná mapa


    Nizozemské úřady nedávno získaly dokonalejší přehled o nových velkých stavebních projektech chystaných v zemi tulipánů až do r. 2005. Protože je ročně v zemi zastavěno až 25 000 hektarů pozemků a obecní záměry často nebývají v souladu s velkými celostátními projekty, přišli urbanisté a krajinní architekti s přehledem, který byl veřejnosti předveden v podobě mapy o rozměru 10 x 16 m na pódiu koncertního sálu Vredenburgu v pravý čas. Na mapě bylo znázorněno 2 800 projektovaných akcí, které mají být ve výstavbě nebo dokončeny v r. 2005. Mapa zachycuje všechna nová sídliště s více než 50 byty a průmyslové projekty na ploše větší než deset hektarů. Podklady byly získány z 500 obcí a byly přeneseny do digitalizované topografické mapy, která ve zmenšené podobě bude prodejná. Další aktualizaci bude provádět Nizozemský institut pro architekturu v Rotterdamu.
Zdroj – Právo, 7. 4. 1997


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]