[pošta]             Jednotný globální navigační systém


    Direktiva vlády USA v březnu 1996 vytvořila podmínky pro koordinaci národních a mezinárodních zájmů v rámci uvolňování a komercionalizace a postupném zpřístupňování sytému GPS. O této problematice od té doby vedou diskuze představitelé USA s Evropou, Japonskem a Ruskem. FAA (Federal Aviation Administration, USA) formuloval hlavní požadavky pro jednotný globální navigační systém – WAAS (Wide Area Augmentation System).
Zdroj – DIVIS, D.A.: U.S. and International Coordina


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]