[pošta]             Kam kráčíš kartografie?


    V minulých číslech našeho časopisu jsme se zamýšleli nad trendy v kartografii v zahraničí i u nás. Kam však kráčí naše kartografie s velkým K se lze pouze dohadovat. Situace v tomto našem největším kartografickém nakladatelství s vlastní polygrafickou základnou je velmi těžká a složitá. Majoritní vlastník musí situaci řešit radikálně. Reorganizace podniku se nedotkla pouze řadových zaměstnanců, ale i bývalého vedení. Pro dřívějšího generálního ředitele se našlo místo ve státní správě (ZÚ). Zbylý vrcholný management dostal odstupné a uvolnil prostor novým tvářím. Veškerou distribuci převzala dravá GeoMedia, která ač se v Kartografii doslova a do písmene zabydlela, nabízí i nadále tituly konkurenčních nakladatelství.
    Utvářející se seskupení firem kolem Kartografie čeká vyřešení těžkého úkolu – minulým vedením nesmyslně přeúvěrovaná firma, která pouze na úrocích zaplatí ročně několik milionů korun. Zvládne-li Kartografie tuto zátěž a nebo bude obětována, ukáže až budoucnost (možná blízká).
    Přejeme našemu kolegovi ing. J. Kanisovi, který nastoupil na místo vedoucího DIGItýmu v Kartografii, aby se mu na novém působišti líbilo a věříme, že i on napomůže ke zhodnocení akcií, které v Kartografii mají mnozí naši čtenáři z kupónové privatizace.

Radek Petr


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]