[pošta]             Svět má novou zemi!


    Rockall, Londýn, Praha (15. 6. ?97) Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace odmítla britskou suverenitu nad skaliskem Rockall v severním Atlantiku a vyhlásila zde nový "globální" stát nazvaný Waveland (Vlnozemě).
    Waveland vyjadřuje právo každého člověka odmítnout destruktivní správu věcí a nahradit ji takovou, která dá přednost zájmům ochrany klimatu před zisky z těžby ropy. Se svou jedinou plochou římsou o rozměrech menších než 5 x 3 m, která se nachází 23 m nad mořskou hladinou, je Rockall nejmenším a nejohroženějším hlavním městem na světě. Tři ochranáři tu žijí ve speciálním ?"solárním“ pouzdru určeném k přežívání v nepříznivých podmínkách. Po 18-ti světových metropolích bylo v červnu otevřeno oficiální velvyslanectví Wavelandu i v Praze. Občanem Vlnozemě se i u nás může stát kdokoliv, kdo souhlasí s principy ochrany Přírody, na jejichž základech vznikla. Žádosti o občanství na tel. 02/24 23 25 09.
    Těšíme se, že nová země se brzy objeví nejenom v námořních, ale i civilních mapách. Proto se do nich dívejte.

(rp)
http://www.ecn.cz/greenpeace/waveland.html


Z časopisu Zeměměřič č. 12/97         [obor]     [Server]