[pošta]
  Chata Beseda

... dříve Kartografie.
Kartografie Praha, a.s., prodala před rokem svoji podnikovou rekreační chatu v Krkonoších (barevný obr. na obálce Zeměměřič 10/95), která dlouhá léta sloužila k celoroční podnikové rekreaci zaměstnanců rezortu (Kartografie, GKP atd.). Situace počátkem roku v Kartografii Praha nepřála zaměstnanecké rekreaci a podniková chata, stejně jako předtím tiskárna, se stala předmětem prodeje. Naštěstí se neopakuje situace jako v případě Novopacké boudy (patřila dříve ČÚGK), která byla dlouhá léta zavřená (v březnu t.r. již zase soukromě rekreačně obývána) a chatu Kartografie zakoupila jako sdruženou investici odborová organizace Typografická Beseda a bývalý zaměstnanec Kartografie (který si také v minulosti koupil od Kartografie jeden dvoubarevný tiskový ofsetový stroj) Miroslav Procházka za milion korun. Od M. Procházky jsme se dozvěděli: "Táta v Kartografii dělal a chatu pomáhal budovat. Obracel by se v hrobě, kdyby věděl, jak barák skončil. Byla to chlouba všech zaměstnanců a jezdili tam lyžovat svého času jak pomocníci z tiskárny, tak ředitelé podniku.“

V sekretariátu nového spolumajitele – Besedy nám sdělili potěšující zprávu, že se na chatu může dále jezdit za rozumných podmínek (viz inzerát). Věříme, že touto informací jsme potěšili nejenom všechny zaměstnance Kartografie, ale i ostatní zájemce o rekreaci na hřebeni Krkonoš.

Rekreační chata ZÚ
Zajímali jsme se i o osudy dalších rekreačních objektů v rezortu. ZÚ vlastní rekreační objekt v Dolní Malé Úpě v Krkonoších. Obsazenost je 90% v zimě a 50% v létě. K chalupě patří vlastní vlek, vaří se ve společné kuchyni na plynu, v objektu jsou i sprchy. V létě možnost příjezdu vozidlem až k chalupě. Objednávat pobyty lze na oddělení sociálního rozvoje (02/ 84 04 14 25, 84 04 11 11), kde nám R. Masnica sdělil: "Chalupu držíme, abychom uspokojili naše zaměstnance. Pořádáme zde např. i dva týdenní lyžařské kurzy o jarních prázdninách pro děti zaměstnanců. Myslím si, že všechny děti se právě zde naučily lyžovat. Je zde možná rekreace i ostatních zeměměřičů. Geodeti se jistě budou stavět k našemu majetku lépe než cizí lidé. Mohou zde vzniknout i neformální profesní vztahy.“ Poplatek je 125 Kč za “lůžkoden“.

Je dobře, že v ZÚ svoji chalupu drží. Z Pomezek, kde je chalupa ZÚ, vede krásná hřebenová tůra přes Sněžku na bývalou Kartografii (pod Petrovkou). Vezměte si mapu od Shocartu, KČT nebo Atlas Krkonoš od Geodézie ČS. V Krkonoších jsme loňskou zimu nic jiného prodávat neviděli!

Rádi pro naše čtenáře zveřejníme informace i o ostatních objektech v rezortu a pomůžeme tak s jejich obazeností během roku. Samozřejmě, že vždy a všude mají přednost vlastní zaměstnanci. Názor, že geodeti se jistě budou stavět k tomuto majetku lépe než cizí lidé, a možnost vzniku neformálních profesních vztahů nás oslovil. Proto budeme tyto aktivity z redakce podporovat jak prostřednictvím časopisu, tak Web serveru Zeměměřiče. Napište nám.

(rp)

Přes Kralický Sněžník

Už po 21. pořádala 5. až 7. 2. t.r. odborová organizace KÚ v Pardubicích ve spolupráci s odbory KÚ v Ústí nad Orlicí tradiční přejezd Kralického Sněžníku. I když letos počasí nepřálo, akce se vydařila. Obvyklá padesátikilometrová trasa se musela změnit. Nejelo se jako každoročně z Ramzovského sedla přes Paprsek, Kladské sedlo na Kralický Sněžník a dále na chatu KÚ v Pardubicích na Dolní Hedeči. Autobus uvízl v závěji tak, že sníh dosahoval do poloviny předního okna. Náhradní trasa začínala a končila na chatě v Dolní Hedeči. Přes metelici, která část účastníků odradila, výletníci dojeli přes horu Jeřáb na Severomoravskou chatu. Po načerpání sil a energie vyfoukaní, promrzlí a unavení oklikami dorazili zpět na chatu. Dobrou náladu a pohodu podpořilo perfektní občerstvení a večery u krbu s písničkami a nenucenou zábavou.

Všichni se těší na další setkání při 22. ročníku tradiční akce v r. 2000.

(Pozn. red.: zájemci o akci napište do redakce.)

autor: Ing. Holický, Pardubice


Z časopisu Zeměměřič č. 12/99
[Server] [Pošta]