[pošta]
  Dívejte se do mapy

Nové turistické padesátky
Praha, 10. 11. '99: V rámci konání veletrhu MADI '99 prezentovalo kartografické vydavatelství SHOCart Zlín novou ediční řadu TURISTICKÝCH MAP 1 : 50 000.

ČR je pokryto 72 tituly (viz. obr.) Zobrazené území na jednotlivých mapových listech je vždy stejné, respektive každý titul na rozměr 96x66 cm (1 543,75 km2).

Mapová část je plnobarevná zjednodušená topografická mapa se stínovaným reliéfem terénu. Turistický obsah mapy tvoří především turistické značení KČT. Nabídka turistického ubytování, přírodní a historické památky aj. Kilometrová síť s navigačním přístrojem GPS.

Souřadný systém WGS 84 je vynesen pouze v rámu mapy s pětiminutovým intervalem. Zadní strana mapy obsahuje nepravou obálku s kladem listů a především textové údaje o turistických a vlastivědných zajímavostech zobrazeného území. Počínaje titulem "Jizerské hory“ je součástí také textový návod na použití mapy v kombinaci s GPS.

Do konce roku 1999 bude vydáno celkem 14 titulů! Pro rok 2000 připravuje vydavatel zatím dalších 10 titulů. V dalších letech je předpoklad vydávat průběžně 10 nových titulů ročně plus reedice starších titulů. Myslím si, že velkým zpestřením je možnost zakoupit si "padesátku“ zalaminovanou. Tato úprava je odolná vůči oděru i vlhkosti. Můžou se na ni dočasně zvýrazňovat důležité informace perem. Mapa poslouží jako improvizovaná pláštěnka, prostírání i karimatka. Z testovaného vzorku padesátky jsme udělali kornout, který jsme naplnili tajícím sněhem a tak si doplňovali zásoby pitné vody. V současné době testujeme voděvzdornost mapy na vltavském dně poblíž Vyšehradské skály. Výsledky svého testování rádi zveřejníme.

V každém případě tato nová ediční řada turistických padesátek je velkým počinem známého a úspěšného kartografického vydavatelství. Bohužel ani zalaminovaná verze neřeší všechny problémy uživatelů map – například klidně ji můžete zapomenout ve vlaku.

(zs)

Nástěnná mapa světa
je plně digitální mapou světa, která je zpracována z geografických dat. Mapa zobrazuje svět v Gallově válcovém zobrazení a polární oblasti v Postelově azimutálním zobrazení. Obsahová náplň mapy a velikost popisů je určena pro rozsah měřítek 1 : 20 000 000 až 1 : 30 000 000. Rozměr mapy pro měřítko 1 : 30 000 000 je 100 cm x 70 cm. Mapový rám je opatřen popisem souřadnicové sítě a grafickým dělením po 50. Součástí mapy je přehledná legenda v němčině, angličtině a češtině. Na mapě naleznete více než 2 000 sídel s popisy v národních jazycích. Mapa je vyhotovená ve dvou variantách – politické a fyzické.

Politická mapa obsahuje:
barevně odlišené státy, státní hranice, sídla, letiště, silnice, železnice, polární výzkumné stanice, výškové kóty a vodstvo, popisy státních útvarů, závislých území, sídel, polárních výzkumných stanic, ostrovů, souostroví, řek, jezer, moří, oceánů a ledovců, sídla, která jsou rozlišena signaturou podle počtu obyvatel a hlavní města jsou zvýrazněna podtržením názvu, popisy států, závislých území, ostrovů a souostroví jsou v němčině, další popisy jsou v angličtině, hloubkové členění reliéfu v mořích a oceánech je znázorněno bathymetrií.

Fyzická mapa obsahuje:
hory, nížiny, prolákliny, sopky, výškové kóty, vodstvo, ledovce, hranice zamrzání moří a plujícího ledu a sídel, popisy ostrovů, souostroví, řek, jezer, moří, oceánů, ledovců, orografických celků, sopek a sídel, barevně odlišená hlavní města, členitost pevninského povrchu, která je vyjádřena stínovanou hypsometrií, podmořský terén, který je znázorněn stínovanou bathymetrií.

Obě mapy jsou zpracovány v prostředí produktů firmy ESRI – ARC/INFO a Arc View GIS a produktu CPS firmy T-Kartor. Je možné je získat ve formátu Adobe PostScript (EPS). Data bude možné rovněž získat ve formátu coverage ARC/INFO, Shape file, dxf, ASCII nebo dalších formátech na CD-ROM. V současné době se připravují české verze obou map. Na celosvětové ESRI konferenci získal český produkt Nástěnná mapa světa 2. cenu (Zeměměřič č 10). Skvělého ohodnocení, 1. místo, se dočkala plně digitální mapa světa na obdobné konferenci v ČR. Mapa je zajímavá svým vznikem z databáze geografických dat. Každé kartografické dílo potřebuje sestavitelskou a redakční práci, která surový počítačový produkt dotvoří podle kartografických zásad. Není proto divu, že na projektu spolupracovaly gisovské i kartografické společnosti T-mapy, SHOCart a Kartografie Praha. Mapy jsou to krásné a věřme, že se s nimi brzy setkáme kromě výstav i na veřejnosti.

(ls)

Svítání na západě
od Greenwichského poledníku je zdánlivý nesmysl.

Avšak ostrov Pitt v Chathamských ostrovech (Nový Zéland) se nachází v jihovýchodním Pacifiku asi 800 km východně od hlavního města Wellingtonu. Jeho zeměpisné souřadnice 176° (W) a 44° (S) dávají tušit, že leží na západní polokouli, avšak posunem datové hranice právě v oblasti těchto ostrovů dochází k tomu, že místním 65 trvale žijícím obyvatelům začíná vždy nový den východem slunce o 45 minut dříve než pozorovatelům na 180° poledníku. Právě tyto ostrovy usilovaly o oficiální uznání novozélandské vlády, že právě na ostrově Pitt začne nové tisíciletí jako první na zeměkouli. Místní obyvatelé se pečlivě připravovali na příliv turistů, například výrobou pamětního piva. Toužíte-li vstoupit do nového tisíciletí mezi prvními obyvateli naší planety, vydejte se po stopách této geografické zajímavosti alespoň s námi na mapě z atlasu Britannica (nic podrobnějšího jsme nenašli).

Zdroj: TV, (lp)


Z časopisu Zeměměřič č. 12/99
[Server] [Pošta]