[pošta]             Desítky dotazů k právním vztahům k nemovitostem

    Víte, kolik se na KÚ s žádosti má podat kopií smluv? Zatímco podpis na konci návrhu na vklad práva do KN nemusí být úředně ověřený, smlouva příložená k návrhu už musí mít podpisy ověřené alespoň v jednom případě. Že nevíte, kolik se na KÚ s žádosti má podat kopií smluv? Zdánlivě jednoduché počty 2 kopie + další kopie podle počtu účastníků, mohou byt nepochopeny, pokud má proběhnout změna vlastnictví mezi manželi na obou stranách. Manželka třeba kupující plantáže v Polabí nesmí zapomenout na svého manžela a naopak prodávající původní plantážník na svoji manželku. S návrhem na vklad práva do KN se musí v tomto případě přiložit celkem šest smluv čili 2 + jedni manželé (2) a druzí manželé (2). Věřte tomu, že to není vůbec z důvodu, že by spolu manželé zrovna nemluvili. Prostě jsou všichni účastníky (podrobněji - časopis 2/97 na s. 10).

Z časopisu Zeměměřič č. 2/97