[pošta]             Recenze nových map a atlasů

[Atlas]     Velký atlas světa,
GeoMedia, Praha, 1996, 1. vyd., formát 24,5 x 32,5 cm, 200 s., cena 329 Kč.
    V atlasu jsou zobrazeny všechny světadíly na 66 mapových stranách. Měřítka map se pohybují v intervalu 1:75 mil. - 1:2 mil. Třetina je věnována Evropě. Nejpodrobněji jsou vyobrazeny ČR a SR v měřítku 1:2 000 000. Nejčastějším měřítkem je 1:5 mil. V něm je znázorněna většina Evropy, Přední Asie, Japonsko, Korejský poloostrov, Egypt a USA.
    Kromě čtyř administrativních map (správní členění ČR + SR, Střední Evropa, Evropa a Svět) jsou ostatní mapy obecnězeměpisné. Škoda, že vydavatel nestihl do mapy správního členění Slovenska (s. 15) zahrnout výrazné změny, ke kterým došlo v červenci 1996. Obsah map se moc neliší od svých předchůdců na trhu. Je přehledný, názvy států, mezinárodních moří, zálivů, průlivů a podmořských tvarů jsou většinou uvedeny v češtině. Překladatel občas ponechal původní (něměcký nebo anglický název), např. v Antarktidě (s. 20-24, 40) a např. u Britských ostrovů chybí označení - Keltské moře.
    Na 24 stranách je pomocí stručného textu a množství unikátních barevných, (často velkoformátových) fotografií popsáno 12 přírodních prostředí naší planety. Lexikonu všech nezávislých zemí je věnováno 16 stran. Státy jsou řazeny abecedně v rámci světadílů podle původních názvů. Stručná charakteristika země obsahuje údaj o poloze, rozloze, nejvyšší hoře, hlavním městě, státním zřízení, správním členění, počtu a hustotě obyvatel, důležitých etnických skupinách, úředních jazycích, náboženství, vzdělanosti, národní měně a HDP na 1 obyvatele. Škoda, že není uveden rok, ke kterému se vztahují statistické údaje. Proti názvu státu je vyobrazena vlajka. V obsáhlém rejstříku je na 73 stranách uvedeno více než 52 000 hesel (podrobněji - časopis 2/97, s. 14).

Z časopisu Zeměměřič č. 2/97