[pošta]             Na Slovensku byly zrušeny katastrální úřady

    Dne 24. 7. 1996 vstoupily na Slovensku v platnost dva zákony Národní rady SR: č. 221/1996 Z.z. o územním a správním uspořádání SR a č. 222/1996 Z.z. o organizaci místní státní správy. Území SR se nyní člení na 8 krajů (kraje se nazývají podle krajských měst), které mají celkem 79 okresů: Bratislavský kraj (8 okresů), Trnavský kraj (7 okresů), Trenčínský kraj (9 okresů), Nitranský kraj (7 okresů), Žilinský kraj (11 okresů), Banskobystrický kraj (13 okresů), Prešovský kraj (13 okresů )a Košický kraj (11 okresů). Přesněji je dělení zobrazeno na mapce, chcete-li znát podrobnější členění konkrétního kraje, tukněte do do jeho plochy.
    Stejným dnem (24. 7. 1996) zanikly tehdejší katastrální úřady a jejich působnost přešla na okresní úřady resp. na krajský úřad. Tyto úřady se v oblasti KN řídí dříve schváleným katastrálním zákonem (č. 162/1995 Z.z.).
    Pro technické činnosti (revize KN, obnova katastrálního operátu aj.) existuje dnes v SR organizace s celoslovenskou působností - Katastrální ústav v Žilině.
(podrobněji - časopis 2/97 na s. 7)

[Slovensko]

Z časopisu Zeměměřič č. 2/97