[pošta]             Letem světem internetem


    Březen - Měsíc Internetu
    Praha (25. 2. 1998): Na rozdíl od knižních publikací nelze elektronické informace vyprodat, neboť jsou k dispozici pro každého. Vynález internetu je přirovnáván k průmyslové revoluci konce 18. století. Počátkem letošního roku bylo dosaženo hranice 30 milionů přímo připojených počítačů ve 240 státech se 104 miliony uživatelů. Březen - Měsíc internetu byla akce určená k tomu, aby se i Česká republika zařadila mezi země, které dokáží výhod internetu využít v maximální míře ke svému prospěchu. Akce vznikla z iniciativy týdeníku Českomoravský profit, podporovaného společnostmi AutoCont, Hawlett-Packard, IBM a PVT. Dalšími sponzory jsou mimo jiné APP Group. Hlavními mediálními partnery jsou Český rozhlas Praha, ČTK, deník Právo a týdeník Reflex.
    Podrobější informace o Měsíci internetu se dozvíte na internetových stránkách http://www.profit.cz nebo http://www.brezen.cz Zájemci o multimediální přístup k internetu si mohou vyladit http://www.rozhlas.cz Za zmínku stojí i stále se rozšiřující obsah domovské stránky ČÚZK, která vzniká ve spolupráci ČÚZK, ODIS VÚGTK Zdiby a katedry mapování a kartografie ČVÚT v Praze http://cuzk.cz Za pozornost stojí i skutečnost, že od roku 1998 je na internet napojen i Český svaz geodetů a kartografů a Komora geodetů a kartografů - geodeti@csvts.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 3+4/98         [internet]     [Na úvodní stránku]