[pošta]             DPH a Zeměměřič


    Každý, kdo uplatňuje odpočet DPH, by měl podle zákona ČNR č. 588//1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, prokázat správci daně při kontrole, že ten, kdo vystavil doklad, na jehož základě odpočet uplatňuje, je plátcem daně z přidané hodnoty. Novelou zmíněného zákona byly zpřísněny podmínky pro nárok na odpočet DPH a přešla odpovědnost za ověření správnosti registrace plátce na příjemce daňového dokladu. Z tohoto důvodu nás mnozí žádáte o zaslání kopie našeho osvědčení o registraci k DPH.
Proto v tomto čísle na přebalu otiskujeme faksimile Osvědčení o registraci nakladatelství Klaudian Praha, spol. s r. o., a prosíme všechny organizace, které tento doklad potřebují, aby pro daňové účely použili toto faksimile. Dále upozorňujeme, že při prodeji časopisů, kdy je úhrada prováděna formou předplatného, se podle zákona č. 588/1992 Sb., § 9, odstavce 1 b, považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem zaplacení předplatného (fakturou, složenkou atd.). Tento den je samozřejmě u každého předplatitele různý, a proto nemůže být předem vyznačen na faktuře. Naše redakce den zaplacení předplatného zjišťuje ze svých bankovních výpisů a předplatitel samozřejmě den svého zaplacení zná a na fakturu si ho může dopsat. Druhou možností, administrativně mnohem náročnější, je varianta, kdy se dohodneme, že původní fakturu budeme považovatza proforma fakturu a na vaše vyžádání vám dodatečně zašleme daňový doklad s vyznačeným dnem zdanitelného plnění. redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 3-4/98         [obor]     [Server]