[pošta]             Katastrální data Bavorské zeměměřické správy budou brzy k dispozici na internetu


Reklamní článek firmy
Autodesk, s.r.o.
Jeseninova 1, 130 00 Praha 3
tel.: 02/ 27 05 60, fax: 02/ 27 05 86
www.autodesk.cz
    Projekt Terra Bavaria, v jehož rámci dává jedna z německých zeměměřičských správ poprvé k dispozici své digitální soubory dat, aby ve spolupráci s jinými zeměpisnými daty, jako jsou silniční a rozvodné sítě, topografie nebo dopravní informace, vybudovala celosvětově použitelný geografický informační systém, představuje milník v oboru informačních technologií.
    Spolupráce mezi nezávislými zeměměřickými subjekty v Bavorsku a Bavorskou zeměměřickou správou předpokládá přípravu těchto dat do konce roku 1999. Zvláštnost tohoto jedinečného projektu spočívá ve skutečnosti, že má být vytvořeno propojení nejrůznějších poskytovatelů soukromých, resp. komunálních geografických informací a katastrálních dat. Přitom je na jedné straně zaručeno, že každý výrobce geografických dat obdrží svůj podíl na výtěžku z odbytu, a na druhé straně je zajištěna právní jistota této odbytové cesty.
    Žádná obec nebo zásobovací společnost nesmí samostatně prodávat katastrální databázi, která samozřejmě představuje základ i jejich vlastních informací o rozvodných sítích nebo jiných odborných údajích, ačkoliv taková příprava stála obrovské částky. Právě to se v budoucnosti, přinejmenším v Bavorsku, změní. A to díky novým technologiím, které umožňují vizualizaci velkých geografických datových souborů, které se nacházejí na serverech rozptýlených po celém světě, i na internetu.
    O tento milník se zasloužila firma Autodesk ve spolupráci s wenningerskou skupinou pro geoinformatiku poskytnutím produktu Autodesk Mapguide, který představuje vyspělou internetovskou technologii pro vektorová data a věcné informace.
    Další podrobné informace Vám jsou k dispozici na internetovské adrese http://geoware.de
Reklamní článek firmy
Autodesk, s.r.o.
Jeseninova 1, 130 00 Praha 3
tel.: 02/ 27 05 60, fax: 02/ 27 05 86
www.autodesk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 3+4/98         [obor]     [Na úvodní stránku]