[pošta]             PODPORA KÓDOVÁNÍ U TOTÁLNÍCH STANIC LEICA ŘADY TPS100


Reklamní článek firmy
GEfos, s.r.o.
Konšelská 19, 180 00 Praha 8
tel.: 02/ 684 26 28, fax: 02/ 684 44 60
email: gefos@login.cz
    Po celém světě jsou vyvinuty a hojně užívány různé kódovací systémy. Firma Leica proto vyvinula jednoduché a účelné totální stanice řady TPS100, které svým softwarovým vybavením představují optimální nářadí pro práci s kódy. Princip spočívá v uložení seznamu kódů do vnitřní paměti přístroje, které se pak při měření jednoduše vyhledávají a ukládají k příslušným měřeným datovým blokům. Tato metoda kódování velice urychluje a usnadňuje vyhledávání a ukládání složitých kódů pomocí krátké definice. Vnitřní paměť přístroje je strukturována tak, že až 100 kódů, které lze uložit, má předkonfigurováno vlastní sektor. Uložením seznamu kódů se proto nezmenší kapacita paměti pro měřená data.
    Struktura kódu – kód může být složen až z 8 numerických či alfanumerických znaků. Ke každému kódu je automaticky přiřazeno 5 poznámek opět až o 8 znacích. Tyto poznámky mohou blíže popisovat kód. Tím je umožněno použití i velmi složitých kódových struktur, které již přesně definují jednotlivé elementy kresby pro CAD zpracování (popis kódu, typ buňky, měřítko, číslo cílové vrstvy, sílu čáry, typ čáry atd.).
    Zadání kódu – knihovnu (seznam) kodů je možné vytvořit a zadat do vnitřní paměti dvěma způsoby. K přístroji je standardně dodáván přenosový program TCTOOLS pro přenos měřených dat do počítače a zpět. Součástí tohoto programu je i editor pro zadávání a editaci kódů. Vznikne ASCII soubor se seznamem kódů, který lze velice jednoduchým způsobem nahrát, stejně jako např. seznam souřadnic, do vnitřní paměti totální stanice. To umožňuje pro různé druhy zakázek (nebo např. různá měřítka map) používat různé seznamy kódů. Druhou možností, jak zadat kód do seznamu kódů, je přímo z klávesnice totální stanice. Potvrzením se stává zadaný kód součástí seznamu a může být využit při dalším měření.
    Vyvolání a uložení kódu – metoda vyvolávání uložených kódů z paměti přístroje by nebyla efektivní, kdyby nebylo zaručeno rychlé vyhledání potřebného kódu ze seznamu. Totální stanice Leica dovolují svojí jednoduchou a logickou obsluhou kódy snadno vyhledávat a ukládat k jednotlivým měřeným blokům. Součástí klávesnice je tlačítko pro vyhledání kódu. Pomocí jednoduchých "dosovských“ příkazů lze jednoduše specifikovat kód. Např. zadáním písmena "S“ jsou vyhledány všechny kódy začínající na "S“. Mezi takto vybranými kódy lze šipkami klávesnice dále listovat a správný potvrdit, nebo hledaný kód blíže popsat. Vyhledaný kód je potvrzením automaticky i s příslušnými poznámkami uložen s aktuálním měřeným blokem do sektoru měřených dat ve vnitřní paměti.
    Druhou možností, jak rychle vyhledat a uložit kód, je využití zcela nové funkce nazvané "rychlé kódování“. To znamená, že prvních deset kódů seznamu je automaticky uloženo pod jednotlivými numerickými klávesami totální stanice (pod jedničkou první kód seznamu, pod dvojkou druhý atd.). Stlačením jediné příslušné klávesy se spustí měření délek a uloží se kompletní měřený blok včetně kódu s poznámkami. V případě, že chci kód před uložením ještě editovat (např. měnit poloměr kruhu, měnit průměr kmene stromu atd.), napíši při vytváření kódu do příslušné poznámky znak "?“. U těchto poznámek je před automatickým uložením nabídnuta editace. Potvrzením je kód uložen a nabídnuto další měření se vzestupným číslováním bodů. Zadaný kód zůstává aktivní, dokud není nahrazen jiným.
    Stlačením jediné klávesy lze vyvolat potřebný kód i s poznámkami, spustit měření délky a uložit všechny měřené informace včetně kódu.
    Další práce s kódy totální stanice umožňují stejné operace s kódy jako se souřadnicemi, tj. editaci, prohlížení, mazání jednotlivých kódů nebo všech kódů z vnitřní paměti, přenos do počítače a zpět.
    Totální stanice řady TPS100 umožňují vytvářet libovolný výstupní formát dat. K tomuto účelu slouží jednoduché prostředí pro tvorbu formátů TCFORM, které lze bezplatně získat při koupi přístroje. Lze pak nadefinovat jakýkoli řádek či sloupec dat. Libovolně vytvořený výstupní formát lze pak velice jednoduše pomocí přenosového programu TCTOOLS nahrát do vnitřní paměti přístroje. V závislosti na používaném počítačovém programu pro další zpracování dat lze vytvořit prakticky libovolnou datovou větu, s kterou je schopen dále pracovat používaný výpočetní program (Geus, ZKGeo, GNet atd.).
Reklamní článek firmy
GEfos, s.r.o.
Konšelská 19, 180 00 Praha 8
tel.: 02/ 684 26 28, fax: 02/ 684 44 60
email: gefos@login.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 3+4/98         [obor]     [Na úvodní stránku]