[Home Page]
   Setkání partnerů Bentley

ČEJKOVICE (21. – 23. 2. 2000): Magické datum 22. 2. 2000 a malebnou jihomoravskou vesničku Čejkovice zvolili zástupci firmy Bentley pro tiskovou konferenci, setkání se svými prodejci a vyhlášení partnerů roku 1999. Místo bylo prý vybráno váženým průměrem – pravdou je, že se do bývalé gotické tvrze komtura templářského řádu Ekko obetkané prstencem vinic sjeli hosté nejen z Čech, ale až z východního Slovenska.

Hlavním partnerem roku 1999 byla vyhlášena firma Berit, a.s. (Brno) a jejímu představiteli byl předán poukaz na obchodní zájezd, jehož cílem se stal St. Thomas – jeden z Panenských ostrovů. Dále pánové Alan Lamont (výkonný viceprezident pro středovýchodní Evropu) a Tomáš Staněk (obchodní ředitel pro ČR + SR) vyhlásili další čtyři partnery roku 1999, kteří byli odměněni přístrojem PALM III. Jednalo se o firmy MicroCAD, s.r.o. (Košice), GISoft, v.o.s. (Opava), Axis, s.r.o. (Praha) a HSI, s.r.o. (Praha).

Účastníci setkání dále mohli vyslechnout semináře pánů Alana Lamonta (Bentley Systems Central Teritory Y2000), Tomáše Staňka a Jana Nováka (Foundation and ModelEngineering Product Update) a Jackieho Sandgaarda (Nový směr vývoje Bentley GeoEngineering produktů). Dozvěděli se tak například, že si Bentley je vědom výhod svého statutu rodinné firmy a zatím nehodlá uvést akcie na trh (nemusí se tak zodpovídat akcionářům za svá rozhodnutí), že se začíná výrazně orientovat na asijský trh (jmenovitě Indii a Čínu) a že se začíná odklánět od termínu CAD ke zkratce AECO (Architecture – Engineering – Construction – Operation). Počtem zakoupených licencí zatím v ČR vede ČÚZK s 1500 licencemi v roce 1999 a plánovanými 2400 licencemi v roce 2000.

Lahůdkou pro uživatele se brzy stane Project Bank – nový formát výkresů. Zatímco běžný uživatel na první pohled rozdíl na své obrazovce nepozná a bude pracovat dále ve formátu DGN, změní se zásadně způsob ukládání dat, který umožní značné výhody. Jednou z nich bude multiuživatelský přístup – na jednom projektu bude moci najednou pracovat více uživatelů, přičemž možné kolize budou ošetřeny příslušnými revizními mecha- nismy. Dalším velkým přínosem bude sledování historie vývoje – uživatel bude moci vysledovat veškeré změny, které byly ve výkresu provedeny různými uživateli (k dispozici bude očíslovaný seznam změn s datem a hodinou provedení změny) a dle potřeby si je nechat zobrazit. Vývoj této technologie trval zhruba pět let.

Změny nastanou také ve způsobu prodeje a dodávání produktů – je víceméně odzvoněno velkým krabicím. Dnes dostane uživatel pouze CD se sériovým číslem, nebo ještě lépe pouze tzv. Select certifikát – svůj kód, po jehož zadání si bude moci příslušný software stáhnout z internetu. Na semináři bylo rovněž oznámeno, že právě nyní je pro klienty Bentley Select na internetu k dispozici nový GeoGraphics. Podle této filozofie budou zákazníkům dodávány i tzv. MySelect CD – každý dostane na CD přesně jen to, co si objedná.

Hlavním rysem všech jednání byla pohoda a klid – byť na kopci, leží čejkovický zámeček totiž v jakémsi hlubokém údolí, do kterého nepronikne žádný signál mobilních telefonů!

(man)


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2000
[Server] [GIS] [Pošta]