[Home Page]
   Leica Tour 2000

ČR (24. 1. – 4. 2. 2000): Na přelomu ledna a února proběhl již druhý ročník prezentačního turné Leica Tour v 8 vybraných českých, moravských a slezských městech.

Akce si klade za cíl využít z hlediska potřeby geodetických prací klidnějšího ročního období k seznámení co nejširší zainteresované odborné veřejnosti s nejnovějším stavem vývoje zeměměřické techniky od renomovaného švýcarského výrobce, jednoho z těch výrobců, kteří udávají trend na trhu. Stejně jako v prvních dvou ročnících, hodlá obchodní zastoupení i do budoucna střídat konkrétní místa zastávek tak, aby i geograficky dostálo záměru, být svým zákazníkům co nejblíže (páteří trasy zůstávají Praha, Brno a Ostrava, zato loňský Liberec, Plzeň, Č. Budějovice, Olomouc a Hradec Králové letos vystřídala města Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Tábor, Zlín a Pardubice). Jednotlivé prezentace zahrnují zajímavou přednáškovou i praktickou část.

V letošním roce se těžištěm přednášky o totálních stanicích stalo téma SW návazností na předváděný HW. Byla prezentována snadnost zapojení kteréhokoli modelu totální stanice do jakékoli technologické linky zákazníka. Proběhla diskuze nad praktickým využitím laserového dálkoměru s viditelným pointrem, se kterým poslední generace totálních stanic firmy LEICA může měřit délky do 80 m i bez hranolu, a nad využitím pohodlného inteligentního kódování pro automatickou tvorbu výkresu. Přednáška o GPS se podrobně věnovala zajímavé novince v této oblasti – výkonnému systému GPS500.

V praktické části byla pak uvedena zcela nová typová řada totálních stanic LEICA TPS700 (viz Zeměměřič 12/99), předvedena komunikace totálních stanic s různými domácími zpracovatelskými SW a práce s GPS, resp. s nejnovějším SW SKI-PRO pro zpracování měření s GPS aparaturami LEICA. V Praze byla navíc za osobní asistence zástupce švýcarské SW firmy PMS AG, partnera LEICA Geosystems AG, předvedena též SW platforma MOBI/ELCOVIZE 10, která v sobě spojuje pohodlí počítačového vyhodnocování fotografií bez znalosti prvků vnitřní a vnější orientace kamery a geodetické zaměřování s využitím ručních laserových dálkoměrů DISTO a totálních stanic pro zachycení stávajícího stavu budov.

Z Leica Tour se postupně stává příjemná tradice, ve které chce GEFOS a.s., výhradní zástupce firmy LEICA Geosystems AG v ČR, i nadále pokračovat. (vlče)

(vlče)


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2000
[Server] [Víme - Víte] [Geodezie] [Pošta]