[Home Page]
   GIS pro mobilní klienty

PRAHA (14. 2. 2000): Firmy Autodesk, Oracle a Grall pozvaly na sv. Valentýna nejen zamilované, ale všechny zájemce o tematiku "GIS pro mobilní klienty" do prostor firmy Oracle v Římské ulici č. 5 (nová přístavba Českého rozhlasu). Obsahem semináře byly referáty "Web Centric GIS – cesta k novému využívání prostorových dat" (Ch. Kohler, Autodesk), "Prostorová data v rukou mobilních klientů" (R. Klement, Autodesk), "MapGuide pro telekomunikační firmy" (řešení firmy Grall – M. Holešovský, G. Lukáč, Grall; řešení firmy Sitewell – M. Macek, Sitewell) a "Oracle – leader na poli DB aplikací pro GIS, web a mobilní klienty" (T. Trnka, Oracle).

Nejvíce pozornosti na sebe strhlo společné prohlášení firem Autodesk a Oracle o tom, že nejpozději do konce března tohoto roku uvede Autodesk na trh finální verzi nové technologie MAUI. Díky nenápadnému přístrojku PALM V (viz obr.) tak budou mít terénní pracovníci propojení mobilním telefonem s firemní databází možnost přímo v terénu zjišťovat potřebné údaje – a to jak mapová, tak databázová data. K hlavním výhodám uvedené technologie patří kromě již zmiňované možnosti rozhodování přímo na místě také možnost obousměrné komunikace a dále nízké náklady – na rozdíl od běžného notebooku, jehož cena se pohybuje okolo 3000 USD, se u tohoto přenosného zařízení dostáváme na cenu až 10x nižší – 300 až 400 USD! Obecně lze říci, že tato mobilní technologie šetří až 1 hodinu denně na jednoho terénního pracovníka. Více informací můžete najít na www.autodesk.com/maui.

Závěrem snad už jen pár výstižných citátů, které v průběhu seminářů zazněly:

(man)


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2000
[Server] [GIS] [Pošta]