[Home Page]
   Průzkum by/S@Tu a Zeměměřiče o využívání GPS v geodezii

Na přebalu posledního čísla loňského roku jsme uveřejnili Průzkum by/S@Tu a Zeměměřiče o využívání GPS v geodezii. Ze slosování došlých odpovědí vzešel výherce – firma GEPARD, s.r.o. zastoupená Ing. Miloslavem Jebavým – kterému gratulujeme a posíláme za odměnu propagační balíček organizátorů Prague Internet World!

(lep)


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2000
[Server] [GPS] [Pošta]