[Home Page]
   Výzva dědicům autorského práva

VÚGTK žádá dědice

Ing. Dr. techn. Františka Maška,

autora publikace “POZEMKOVÝ KATASTR“,
vydané v roce 1948 Ministerstvem financí ČR,
aby se přihlásili na tel.: 02/685 73 51
p. Bláhová
Adresa: VÚGTK
250 66 Zdiby 98


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2000
[Server] [Rezort ČÚKZ] [Katastr nemovitostí] [Pošta]