[Home Page]            

K příspěvku pana Ondřeje Pavlaty

K příspěvku pana Ondřeje Pavlaty se nebudu nijak detailně vyjadřovat. Přečetl jsem si jej, vypůjčil jsem si korespondenci mezi předsedou ČÚZK a panem Pavlatou z roku 1997, na kterou se pan Pavlata v závěru svého příspěvku odkazuje. Její obsah mne přesvědčil o tom, že v názorech pana Pavlaty zřejmě došlo k značnému posunu, pro který neznám racionální odůvodnění. V roce 1997 se pan Pavlata vyjádřil k úrovni zadávací dokumentace slovy: "Uznávám, že zadávací dokumentace pro návrh nového ISZK má úroveň. Za celou záležitostí zřejmě nestojí žádní diletanti." Protože nechci pouze vytrhnout tyto věty z kontextu, připojuji, že současně poukázal na nízkou úroveň zvládnutí problematiky resortem v té části informačního systému, na jehož vývoji se tehdy podílel. Obsahem tehdejší korespondence byla v podstatě obchodní nabídka pana Pavlaty, kterou nebylo možno akceptovat z více důvodů, zmíním však pouze nerealizovatelnost postupy stanovenými zákonem o zadávání veřejných zakázek. Kdyby pan Pavlata včas pochopil, že jeho šance pracovat na vývoji ISKN jsou velmi slušné, ale že své schopnosti musí nabídnout vítězi veřejné obchodní soutěže na systémovou integraci ISKN, bylo by to pro tento projekt určitě přínosem.


    K textu pana Pavlaty pouze poznamenávám, že pojem "zdokonalený informační systém" lze nalézt např. v názvu usnesení vlády ČR č. 708/1997. Ač jsme celou dobu přípravy v letech 1996 a 1997 označovali tento informační systém novým, naši kanadští spolupracovníci ze společnosti TERANET jej označovali jako "enhanced", tedy něco jako zlepšený nebo zdokonalený. Odtud se tento pojem dostal do materiálu pro vládu i do názvu vládního usnesení. Od té doby se celkem nahodile používá výrazů "nový" i "zdokonalený". Takže snad malé doporučení pro pana Pavlatu: "Zkuste namísto textového vyhledávání jednotlivých výrazů hledat v informačních zdrojích, kterých je volně k dispozici nemálo. Vládní usnesení najdete třeba na www.vlada.cz."

   

V Praze 8.2.2001, Karel Večeře

    Vyvěšeno: 19.2.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2001
[Server] [Rezort ČUZK] [Katastr nemovitostí] [Geodezie] [GIS] [Pošta]