[Home Page]            

Poslanci na ČÚZK

Praha, 1. 2. 2001: Zemědělský výbor (ZEV) PSP ČR na svém výjezdním zasedání projednával po celou hodinu (od 9 do 10 hod.) v zasedací místnosti ČÚZK novelu zákona o zeměměřictví, a to s minimem pozměňovacích návrhů. Předseda Zemědělského výboru umožnil předsedovi KGK, ing. Fafejtovi, přednést v obecné rozpravě, některé připomínky Komory, které se však do usneseni nedostaly.

Předseda KGK se o výjezdním zasedání ZEV na ČÚZK dozvěděl náhodou až ve středu 31. 1. 2001. Na již rok staré připomínky KGK k této novele ČÚZK neodpovědělo. Předseda ČÚZK žádné připomínky od KGK nedostal (!). Razítko na předávacím dopisu však prokázalo předání do podatelny ČÚZK - 31. 3. 2000. O vyřízení připomínek KGK se jednalo též při setkání v Parlamentu dne 14. 3. 2000, kde bylo dohodnuto, že nebudou-li zásadní připomínky KGK k novele zák. o zeměměřictví akceptovány, budou s ČÚZK projednány za přítomnosti poslanců. Proto předseda KGK ještě ve středu 31. 1. t.r. cca ve 13 hodin předal tyto připomínky pí. posl. Nedvědové, která je zpravodajkou k tomuto zákonu a druhý den ing. Fafejta s ing. Hrdličkou a ing. Polákem navštívili zasedání ZEV na ČÚZK a ing. Fafejta zde přednesl připomínky KGK.

Předseda ZEV, poslanec Palas, doporučil, aby připomínky byly zpracovány do návrhu, který bude přednesen na projednávání novely zákona v Poslanecké sněmovně. Je to sice poslední možnost, ale protože ohlas i ze strany ČÚZK byl příznivý, může snad KGK doufat ve vyslyšení svých návrhů. Ing. Šíma se vyjádřil v tom smyslu, že "...není problém zapracovat připomínky, jsou vesměs akceptovatelné..." Poté se KGK dohodla s dr. Barešovou z ČÚZK, že Úřad připomínky prostuduje a následující týden se zpracují do definitivní verze, která bude přednesena při projednávání novely zákona v PSP s tím, že mají podporu ČÚZK a ZEV.

Po projednávání novely následovalo malé občerstvení a poté ing. Nedvídek provedl členy zemědělského výboru po nové budově v Kobylisích.

(PRP)

Projednávaný návrh novely naleznete jako sněmovní tisk č. 699: zde

Připomínky KGK naleznete: zde

Členové Zemědělského výboru jsou poslanci:

Zápis z jednání:

Podle posledních informací:

Do usnesení ZEV se nic konkrétného nedostalo. Proto předseda KGK kontaktoval posl. Nedvědovou, která sdělila, že potřebuje dostat připomínky s vyjádřením ČÚZK a že je ZEV už doporučit nemůže. Je prý snad však ochotna je přednést v rámci své zprávy při projednáváni v PSP a pak by se o nich hlasovalo jako o doplňujícím návrhu. PSP bude novelu zak. 200 projednávat na své schůzi od 20.2.2001.

Podle slov předsedy KGK se ČÚZK do zapracování připomínek Komory k novela zakona moc nechce.

 

Návrh novely zákona naleznete na Webu.

Na připomínky KGK stále čekáme (již od 2.2.t.r.).

Připomínky k tomuto článku od místopředsedy ČÚZK ing. Veceře.

   

Radek PETR

    Vyvěšeno: 8/2/2001


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2001
[Server] [KGK] [Geodezie] [ČÚZK] [Katastr nemovitostí] [Pošta]