[Home Page]   

Trimble a Spectra Precision jsou nyní jedinou společností

Jak jistě neuniklo většině zájemců o dění ve světě geodezie, došlo v loňském roce k významnému spojení, a to mezi společnostmi Trimble a Spectra Precision. Trimble řadu let razí cestu technologickému pokroku, zejména v široké oblasti GPS produkce a aplikací, zatímco Spectra Precision dominuje v oblasti moderních technologií pro geodezii, v laserových přístrojích pro stavebnictví a v systémech řízení stavebních strojů. Společnost po sloučení nadále nese jméno Trimble, spojením však došlo k podstatné změně vnitřní organizace. Image nové společnosti podtrhuje i změna jejího loga.

    Po sloučení těchto dvou firem s prvotřídní pověstí a postavením vznikl subjekt, který je nejvýznamnějším světovým producentem a prodejcem GPS a přístrojů pro měření a určování polohy nejen v geodezii. Trimble si od tohoto kroku slibuje posílení svého postavení na světovém trhu a rozšíření spektra své nabídky a vývojových kapacit zejména ve strategických oblastech.

    Cesta k zákazníkům, podpora a komunikace by měly být rovněž výrazně posíleny díky využití distributorských sítí obou dosavadních subjektů. Schopnosti s maximální rychlostí a kvalitou reagovat na nové situace na trhu a dále posilovat postavení společnosti byla podřízena i nová organizační struktura firmy. Efekt sloučení se projevuje především v divizi Engineering and Construction, kterou nově řídí dosavadní president Spectra Precision Group. Produkce této divize je zaměřena do třech klíčových oblastí - geodezie, řízení strojů a přístrojů pro stavebnictví. Vzájemným doplněním stávajících výrobních programů vznikla nejširší nabídka produktů pro všechny stavební aplikace počínaje projek- továním a konče dokončovacími pracemi. Spojením výzkumných a vývojových kapacit došlo k vytvoření největšího vývojového centra v oboru. Prakticky všechny významné vynálezy a inovace v oboru za posledních 50 let jsou spojovány se jmény Trimble nebo Spectra Precision.

    V oblasti produkce geodetických přístrojů došlo ke spojení technologicky nejvyspělejších systémů GPS a totálních stanic v jediný - Trimble Integrated SurveyingTM. Ten se projevuje vzájemnou kompatibilitou a doplňováním dříve konkurenčních produktů. Již dnes lze např. použít řídící jednotku - záznamník Trimble TSC1 k dálkovému ovládání totální stanice Geodimeter System 600 nebo Elta S nebo naopak pomocí řídící jednotky Geodimeter GeodatWin ovládat GPS Trimble 4700. V blízké budoucnosti lze očekávat nové unifikované produkty a snížení počtu vyráběných modelů.

    Dalšími divizemi v reorganizované struk- tuře firmy Trimble jsou nově divize Agriculture, kombinující stávající produkty Spectra Precision a Trimble pro zákazníky z oblasti zemědělství, divize mobilního určování polohy a komunikace (Mobile Positioning and Communications), mapování a geografických informačních systémů (Mapping and GIS) a divize produktů pro automatizaci, určování času a další aplikace (Component Technologies). Posledně jmenované divize jsou poněkud stranou změn spojených se sloučením firem, pravdou ovšem je, že jak např. v oblasti GIS, tak OEM GPS produktů má Trimble ve světě prioritní a průkopnické postavení již řadu let. V loňském roce představil např. nejmenší GPS Chipset s nejnižší spotřebou (architektura FirstGPSt) a postavení v oblasti technologií GPS pro mapování a GIS (ale i geodezii) posílil např. připojením společnosti Tripod Data Systems (TDS), vedoucí světové firmy v oblasti vývoje softwaru pro sběr dat pro geografické informační systémy, geodezii a stavebnictví, která rovněž vyrábí odolné polní záznamníky na platformě Windows CE.

    Pro zajímavost připomeňme, že spojením se Spectra Precision Trimble získal rovněž většinový podíl ve firmě TerraSat, zaměřené na oblast SW pro zpracování dat GPS a založené známým tvůrcem GPS softwarů pro geodezii, prof. Landauem.

   Sloučení firem Trimble a Spectra Precision bylo pro někoho překvapivým, pro někoho logickým krokem zapadajícím do kontextu tolik zprofanované globalizace, kdy se výrobci snaží zvýšit své podíly na trhu novými postupy a oslovit rozvíjející se segmenty trhu v nových ekonomikách, mezi které můžeme bezesporu počítat i ekonomiku českou.

    Se současnými produkty společnosti Trimble, které jste dříve mohli nalézt pod různými značkami - AGA, Geodimeter, Geotronics, Spectra Precision, Trimble, Zeiss se můžete seznámit na Prezentačních dnech 2001 v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze - Dejvicích ve dnech 14. a 15. 3. 2001.

   

Ing. David Jindra, CSc., Geoinvest spol. s r.o.
Ing. Tomáš Honč, Geotronics spol. s r.o.

    vyvěšeno: 8.3.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2001
[Server] [Geodezie] [GPS] [Pošta]