[pošta]             Rychlá aktualizace autoatlasu

[Autoatlas]     Za rekordních 10 dnů a nocí v listopadu 1996 se podařilo v České Lípě úsilím pracovníků Geodézie ČS a Geodezie Brno zhotovit tiskové podklady prvního opraveného a doplněného vydání Autoatlasu ČR 1:100 000. Za necelé dva měsíce byl totiž od slavnostního uvedení na trh (podrobněji – Zeměměřič 12/96, s. 8 a 13 ) prodán celý tiskový náklad – 50 000 výtisků. Opravené a doplněné vydání je k dostání od 9. 12. 1996. Koncem února 1997 bylo prodáno již více než 120 tisíc kusů a další atlasy se dotiskují.
    Toto vydání lehce poznáte, protože trochu změnilo barevnost map. Názvy kopců a orografických celků jsou tištěny hnědě, polohopis je méně černý, takže písmo je lépe čitelné. Atlas vznikal ve dvou firmách, což se trochu projevilo v jiném chápání značkového klíče. V opraveném vydání je již sjednocen např. popis sídel, železničních stanic a zastávek, dálničních nájezdů, většina dílčí kilometráže aj. a byly samozřejmě doplněny chybějící názvy u hřbetů některých dvoustran. Navíc byl opraven a výrazně aktualizován tematický obsah – např. byly doplněny silniční obchvaty Milína na Příbramsku, Třebíze u Slaného, opraven obchvat Tábora a Slavkova u Brna, doplněny mimoúrovňové křižovatky v Mladé Boleslavi a Praze Zličíně, nové komunikace v Praze na Průmyslovém polookruhu, vyznačeny všechny silniční hraniční přechody atd. Rozsah provedených oprav a změn je v tak krátké době po prvním vydání neobvyklý.

Z časopisu Zeměměřič č. 3/97