[pošta]             Systém MAPA3

    Firma Gepro, s.r.o., z Prahy 5 buduje pro Institut městské informatiky hlavního města Prahy (IMIP) systém MAPA3 za účelem tvorby, údržby a využití Jednotné digitální mapy Prahy (JDMP). Cílem je vyřešit systém pro podporu týmové tvorby digitálního mapového díla, pro jeho správu a údržbu, zabezpečení technologické správnosti JDMP včetně vazby na soubor popisných informací (SPI) katastru nemovitostí (KN) a poskytování dat externím subjektům. Primární úlohou systému je udržení koordinace většího počtu tvůrců digitálních map, zabezpečení sdílení editace nad stejným zájmovým územím a umožnění sledování vývoje mapového díla (historie) (podrobněji - časopis 3/97 na s. 21-22).

Z časopisu Zeměměřič č. 3/97