[pošta]             Nové mapy a atlasy

    Česká republika – automapa, 1:500 000, Kartografie Praha, 1997.
Nová digitální automapa ČR jako by z oka vypadla své předchůdkyni zpracované klasickou kartolitografickou metodou. Při novém zpracování se podařilo odstranit největší nedostatek původní automapy – kresbu železnic, které se nyní nepletou s výplněmi hlavních silnic. Mapa se svým obsahem neliší od automap jiných vydavatelů, ale uživatelé budou asi postrádat turisticko-vlastivědné zajímavosti. Kartografie tímto počinem získala zajímavý podklad pro jiné tituly.

Z časopisu Zeměměřič č. 3/97