[pošta]             Březen '97

[Rezort ČÚZK]
Rezort ČÚZK v roce 1996
Předseda ČÚZK seznámil účastníky celorezortní porady v Karlových Varech (27.- 29. 1. 1997) s nejdůležitějšími událostmi předešlého roku. Z obsáhlého seznamu jsme některé vybrali (podrobneji - časopis 3/97 na s. 6-7).

[Katastr nemovitostí]
Závaznost údajů o hranicích pozemků v KN ČR (1. část)
Cílem tohoto seriálu je přiblížit odborné veřejnosti možnosti řešení a právní, technické a organizační aplikace postupů směřujících k právní závaznosti údajů o hranicích pozemků v KN které čím dál častěji jsou předmětem teoretických diskuzí o "hraničním katastru".

[Víme - víte]
Z domova
Maturitní ples SPŠZ
11. ledna 1997 proběhl v Národním domě na Smíchově tradiční maturitní ples SPŠ zeměměřické (podrobněji - časopis 3/97 na s. 10).

KÚ v Pardubicích v novém
Dne 5. 2. 1997 byla na Čechově nábřeží vedle již více než 3 měsíce dokončené budovy firmy Geovap slavnostně otevřena budova KÚ v Pardubicích (podrobnosti - časopis 3/97 na s. 10-11).

Pětaosmdesátiny zeměměřického nestora
6. 2. 1997 oslavil pětaosmdesátiny ing. Bedřich Bartík.

Holiday World '97 pošesté
Mezi vystavovateli letošního Středoevropského veletrhu cestovního ruchu bylo i pět kartografických firem – GeoMedia, Kartografie Praha, SHOCart, STIEFEL a Žaket (podrobnosti - časopis 3/97 na s. 13).

Zajímavosti
Tisící stránka Zeměměřiče
Nulté číslo časopisu Zeměměřič vyšlo koncem února 1994. Za tři roky bylo vydáno 31 čísel v celkovém nákladu přesahujícím 100 000 výtisků (podrobněji - časopis 3/97 na s. 8).

Ředitel rychlým útočníkem
Ve firmě Geovap se pravidelně hraje lední hokej.

Mají na KÚ dva metry navrch
Z rampy na střeše nové budovy Geovapu je hezký rozhled na Pardubice.

[Kartografie]
Rychlá aktualizace autoatlasu
Za rekordních 10 dnů se podařilo pracovníkům Geodézie ČS a Geodezie Brno důkladně opravit a aktualizovat 1. doplněné vydání Autoatlasu ČR 1:100 000.

NOVÉ MAPY A ATLASY
Česká republika – automapa, 1:500 000, Kartografie Praha, 1997.

[GIS]
Bentley ve Snu
Firma Bentley Systems ČR tentokrát pozvala své české a slovenské distributory a vývojáře do stylového prostředí hotelu Sen v Senohrabech. Na programu bylo ocenění nejúspěšnějších prodejců za r. 1996 a očekávané novinky v prvním pololetí 1997.

GEO*POL LT pro Windows 95/NT
Stručný popis nové verze profesní geodetické aplikace vytvořené v 32-bitovém prostředí Windows 95/NT (podrobněji - časopis 3/97 na s. 19).

O lesnictví a zemědělství před tabulí
V Seči na Chrudimsku proběhl 3. ročník mezinárodní konference o informačních systémech v zemědělství a lesnictví v Evropě a u nás.

Systém MAPA3
Jednotná digitální mapa Prahy na IMIP je budována pomocí Systému MAPA3 (podrobněji - časopis 3/97 na s. 21-22).

[GPS]

[Prectete si]
POZOR! Zařadili jsme novou rubriku, v které najdete upozornění na nové publikace, které se nějak dotýkají zeměměřictví. Začínáme třemi knihami.
- BAREŠOVÁ, E.- BAUDYŠ, P.: Zákon o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv k nemovitostem, C. H. Beck, Praha, 1996,
- ŠTENGLOVÁ, I.: Smlouvy ve výstavbě, Prospektrum, Praha, 1995,
- LIŠČÁK, V.- FOJTÍK, P.: Státy a území světa, Libri, Praha, 1996.

    [Server]