[pošta]             Tisící stránka Zeměměřiče

    V čísle 3/97 na straně 8 najdete tisící stranu časopisu Zeměmřič. Projekt časopisu o geodezii, katastru nemovitostí a kartografii se zrodil v listopadu 1993 v hlavách dvou lidí – Jiřího Kanise a Petra Skály. Nulté (zkušební) číslo vyšlo koncem února 1994. V r. 1994 vyšlo ještě pět čísel, 1995 - 10 čísel a katalog geodetických firem, 1996 - 12 čísel (včetně katalogu). Zajímavě se vyvíjí počet předplatitelů, kterých koncem března 1997 je přes 1 300 (1994 – 732, 1995 – 968).
    Zpravodajsky redakce Zeměměřiče dosud zachytila téměr 200 akcí, z toho přes 160 akcí proběhlo na území ČR a ostatní se udály v zahraničí. Zeměměřič na tisící stranách uveřejnil přes 530 obrázků, 21 grafů a 10 map, upozornil na 53 knih a publikací a 15 map a atlasů (další zajímavosti - časopis 3/97 na s. 8).

[Server]     [obor]     Z časopisu Zeměměřič č. 3/97