[pošta]             Březen - měsíc Internetu

    Tak jako v minulých letech, i letos v březnu proběhne kampaň na podporu Internetu a informačních technologií, zaměřená především na seznámení laické veřejnosti a nových uživatelů s Internetem. Měla by zodpovědět otázky všech, kteří se ptají, k čemu je ten Internet vlastně dobrý, je to jen zábava, je to užitečné a pod. Během března proběhne v České republice několik specializovaných akcí. Především konference Internet ve státní správě a samosprávě ISSS´99 a výstava Prague Internet World.
Informace o kampani naleznete na adrese www.brezen.cz

Konference Internet ve státní správě a samosprávě ISSS ´99
a seminář Local and regional Information Society

    Jedná se o dvoudenní konferenci s mezinárodní účastí, která proběhne 15. a 16. března 1999 v Hradci Králové.
    Druhý ročník konference ISSS ´99 navazuje na loňský ročník, který se konal v Praze v Kulturním domě Eden. Význam této akce podtrhuje skutečnost, že nad ní převzaly záštitu Výbor regionů Evropské unie, Kongres místních a regionálních orgánů při Radě Evropy, Úřad pro státní informační systém ČR a Svaz měst a obcí ČR.
    Součástí konference bude i třetí evropský seminář seminář Local and Regional Information Society a Kulatý stůl organizovaný týdeníkem Profit, jehož obsahem bude diskuse na téma "ČR na cestě k informační společnosti".

Podrobné informace o konferenci ISSS ´99 lze nalézt na adrese www.isss.cz.
Místo konání: Hradec Králové, kongresové centrum Aldis
Termín: 15.-16. března 1999
Pro komerční sféru se nabízí možnost firemní prezentace na konferenci.
Cena vstupenky pro pracovníky státní správy činí 870,- Kč, ostatní 1850,- Kč.

Prague Internet World

je mezinárodní konference a výstava, která je součásti světového cyklu Internet World a je nejen o podnikání na Internetu. Výstava i konference proběhnou ve Veletržním paláci v Praze ve dnech 30. března - 1. dubna 1999. Témata konference: Internet pro podnikovou strategii, Internet pro služby a obchod, navíc odborné semináře a školení.
    Pokud využijete možnosti předregistrace (zdarma) na internetové stránce www.internetworld.cz, slibují pořadatelé poslat volnou vstupenku na výstavu. Účast na konferenci je placená.

Místo: Praha, Veletržní palác
Termín: 30. března - 1. dubna 1999 (30. - 31. 3. - odborná veřejnost, 1.4. - široká laická veřejnost)
Domovskou stránku výstavy naleznete na adrese www.internetworld.cz

Další podrobnosti o kampani Březen - měsíc Internetu lze získat na adrese: www.brezen.cz, nebo
AMI Communications s.r.o.,
Michalská 3, Praha 1
Radek Polák, tel. 02/24212873, fax 02/24233560,
e-mail: radek.polak@amic.infima.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [Internet]     [Na úvodní stránku]