[pošta]             KATASTR NEMOVITOSTÍ NA INTERNETU


    V týdeníku Euro počátkem února vyšel článek "Katastr nemovitostí na internetu " (http://www.euro. cz/99/06/clanky/20-f.html)
   GEOinfo v čísle 1/99 otisklo příspěvek, který se nám snad podaří zveřejnit i na našich WWW.
   Na internetu se v konferenci Katastr (viz Zeměměřič 1+2/99, s. 38) začalo okamžitě diskutovat k této problematice. Diskutuje se i na mnohých KÚ i pracovištích firem. Na našem Web serveru Zeměměřiče jsme hned na úvodní stránce zřídili přehled živých odkazů k informacím o ISKN. Kromě výše uvedených zde naleznete odkazy k příspěvkům otištěným dříve v Zeměměřiči, i na nové stránky ČÚZK na internetu (Zeměměřič 3/99, s. 10).
   Článek z časopisu Euro je v mnohém nepřesný a jak nám sdělil místopředseda ing. Večeře, článek nebyl autorizován. Jednalo se spíše o dotaz telefonem bez zřejmého úmyslu získat údaje o systému pro zveřejnění. Z tohoto důvodu upřesňujeme tyto informace i příslušný článek. Ing. Večeře nám poskytl oficiální sdělení ze Zpravodaje ČÚZK. To jsme získali až po uzávěrce čísla 3/99, a proto jsme jej operativně zveřejnili na našem Web serveru Zeměměřiče. Do papírového Zeměměřiče se dostane až v dubnovém čísle.
   Myslíme si, že pouze vyčerpávající, přesné a oficiální informace, navíc rychle podané, mají smysl. Velkou výhodou internetu bývá operativnost. Je značný rozdíl mezi vytištěnou a vyvěšenou (na WWW) informací. Vy, kteří nás sledujete na Webu, víte mnohem více než vy, kteří situaci budete znát jen z této rubriky víme-víte. Otázkou je, jak dlouho vydržíme s papírovými médii (ač já osobně je mám mnohem radši). S katedrou mapování a kartografie FSv ČVUT předvídáme a zřizujeme elektronický informační servis (viz Zeměměřič 3/99, s. 38). Slibujeme i našim papírovým čtenářům, že se tématu budeme nadále a podrobněji věnovat. Informace sdružené na našem Web serveru Zeměměřiče dávají již dobrý základ k plodné diskusi a k seznámení se s problémem. Doporučujeme všem připojit se na internet, byť třeba jednorázově prostřednictvím některé internetovské kavárny. Když si nenecháte kávu zahrnout na účtenku, jistě si můžete paragon zanést do svého účetnictví. Začněte se surfováním na naší lehce zapamatovatelné adrese a stačí když umíte číst a klikat s myší. To je ten internet pro všechny! http://www.zememeric.cz
  redakce
Zatím otiskujeme v naší rubrice víme-víte výše zmíněný článek z časopisu Euro.

KATASTR NEMOVITOSTÍ NA INTERNETU
   Informace z KN, od výpisu vlastníků určitého domu až po katastrální mapy, jsou zatím občanům k dispozici pouze na KÚ. Již příští rok by ale všechny tyto informace měly být dostupné i po celosvětové síti internet.

   Cestování za úředníky KÚ, nakupování kolků, dlouhé fronty a krátké úřední hodiny nahradí informační systém na internetu. Společnost APP Group na zakázku ČÚZK totiž připravuje systém, který umožní získat požadovaná data z KN v pohodlí domova nebo svojí kanceláře. A to čtyřiadvacet hodin denně, tři sta pětašedesát dní v roce.
   Informační systém (IS) kromě vlastnického výpisu nemovitosti a katastrální mapy bude navíc nabízet i historické údaje (dřívější majitele nemovitostí) a sdružené informace (přehled nemovitostí vlastněných konkrétní osobou). A tak podobně jako internetová obdoba obchodního rejstříku dovoluje zjistit, v jakých společnostech, působí a působil třeba Jan Novák, internetový katastr vyhledá údaje o všech jeho nemovitostech, které vlastní a vlastnil. Včetně informace, od koho je koupil a komu je případně prodal.
   Zatím nedořešenou otázkou zůstává, komu budou jaké informace k dispozici. Podle Karla Večeřeho, místopředsedy ČÚZK, totiž jde o vybalancování práva na informace a práva na ochranu soukromí: "Jistě bude mít každý občan právo zjistit si přes internet majitele a další informace týkající se konkrétní nemovitosti či příslušnou katastrální mapu. Ale výpis všech nemovitostí vlastněných konkrétní osobou bude možná k dispozici pouze pro policii, soudy a finanční úřady," dodal Večeře.

Změny odstartoval Klaus
   Celý projekt odstartovala již Klausova vláda, když rozhodla o vybudování nového informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Stávající systém totiž nevyhovoval z hlediska nároků EU a nebyl ani ideálním příkladem vztahu orgánů státní správy k občanům. Na základě tohoto vládního rozhodnutí pak ČÚZK vypsal veřejnou obchodní soutěž na systémového integrátora a tu vyhrála společnost APP Group. Podle Večeřeho bylo především nutné znovuobnovit věrohodnou pozemkovou evidenci.
   "Cílem projektu je převést KN do digitální podoby, prostřednictvím informačních technologií výrazně urychlit a zjednodušit činnost KÚ a zpřístupnit katastr i vzdáleným uživatelům na internetu," říká předseda představenstva a generální ředitel APP Group Eduard Míka. "Zavedením nového systému by občanům mohlo odpadnout mnoho zbytečné administrativy. Například při stavebním řízení si potřebné údaje na katastru bude moci ověřit příslušný úředník na stavebním úřadě sám ze svého počítače, občan tak nebude nucen běžet na KÚ pro výpis," říká Karel Večeře. Podle schváleného harmonogramu bude nový IS pro uživatele internetu zpřístupněn příští rok v březnu.

Chybějící zákony
   Podle předsedy představenstva APP Group Eduarda Míky bude záležet jen na platné legislativě a rozhodnutí zadavatele, tedy ČÚZK, jaké funkce systému a za jakých podmínek budou nabízeny občanům. Místopředseda Večeře rozhodně počítá s tím, že za službu se bude platit. "Jsem jednoznačně zastáncem zpoplatnění poskytovaných informací. To umožní vrátit do státního rozpočtu část prostředků, za které byl systém postaven, a také jeho další rozvoj. Navíc odradí uživatele, kteří informaci nepotřebují, aby jenom ze zvědavosti prohledávali systém a zjišťovali, jaké parcely patří jejich sousedům," říká Večeře. Vybudování systému přijde zhruba na jednu miliardu korun. Poplatky za poskytované informace by podle Večeřeho měly být zhruba o padesát procent vyšší, než kolik lidé zaplatí za tytéž informace na kolcích dnes. "Je třeba započítat ohromnou úsporu času a dalších nákladů klienta a zvýšení komfortu, které nový systém přinese. ČÚZK proto usiluje o novelu katastrálního zákona. Ta by jej zmocnila vydávat cenové vyhlášky upravující zpoplatnění.
   Legislativních změn ale možná bude více. Především zatím nemáme zákon o elektronickém obchodu a elektronický dokument není uznáván jako právoplatný. Narozdíl třeba od USA, kde i daňové přiznání se již může odevzdávat elektronickou formou. Navíc je otázkou, zda na souhrnné informace o poměrech konkrétních osob mají nárok skutečně pouze státní orgány, nebo celá veřejnost. Například u internetové verze obchodního rejstříku si podobné souhrnné informace může vyhledat každý.

Výpis z katastru na obecním úřadě
   I do doby, než vláda připraví a zákonodárci schválí zákon o elektronickém dokumentu, je možné usnadnit občanům získávání některých úředních listin. Například právě pro výpis z KN by lidé již nemuseli chodit pouze na KÚ. "Lze si velmi dobře představit, že úřední listinu zvanou výpis z KN by mohl vydávat kterýkoliv OÚ. Technické vyhotovení výpisu není problém, data budou v digitální podobě přístupná po síti a kulaté razítko každý OÚ má," říká Míka. Další výhodou nového systému bude možnost ověřit si vlastnictví nemovitosti v kterýkoliv okamžik. "Určitě třeba banky nebo pojišťovny bude zajímat možnost ověřit si těsně před podpisem úvěrové či jiné smlouvy, zda dům nefiguruje jako zástava již jinde, nebo zda nebyl na poslední chvíli prodán," dodává Míka. Podle Večeřeho totiž aktualizace údajů v centrálním systému bude velmi pružná. Řádově by mělo jít o desítky minut, než bude změna z lokalit zaznamenána v centrální databázi, do které bude přístup přes internet.

Svět je nám v patách
   Zatímco v mnoha různých oblastech nám vlak světového pokroku ujíždí či nadobro ujel, nový informační systém pro KN jede v superexpresu informačních technologií. Podobný systém zatím zkoušejí v kanadské provincii Ontario a v Holandsku (viz Zeměměřič 3/99, s. 36). ČR se tak zřejmě již příští rok zařadí mezi státy, pokud jde o KN, které mají vyspělý IS.
   Od začátku příštího měsíce bude podle Míky na internetu informační stránka k novému ISKN, kde kromě popisu projektu a jeho realizace budou také podrobné informace o dodržování harmonogramu a rozpočtu a o výsledcích výběrových řízení na dodavatele jednotlivých dílčích technologií. V průběhu 2. čtvrtletí by měla být k dispozici i demonstrační verze.
  P. Matocha, Euro, únor ´99


Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [Víme - víte]     [Katastr nemovitostí]     [Internet]     [Server]