[pošta]             Oslavy na Web serveru Zeměměřiče


    Během března – měsíce internetu budou na našem internetovském serveru vyvěšeny všechny firmy a organizace z našeho oboru, které mají WWW adresu a projevily zájem o toto zviditelnění. Naše služba bude celý měsíc bezplatná a Web server Zeměměřiče se stane doslova křižovatkou profesních stránek na internetu. Předpokládáme, že mnohým firmám se prezentace na zeměměřickém Webu zalíbí a jejich prezentace se zde zabydlí dlouhodobě. Pro tyto firmy a organizace je připraven zajímavý systém slev prezentace. Informace získáte na adrese zememeric@ini.cz nebo na http://www.zememeric.cz Během "internetovského měsíce" března bude cvičně odzkoušen nový informační elektronický kanál Z++ (viz Zeměměřič č. 3/99), zprovozníme virtuální server KGK a ČSGK na Web serveru Zeměměřiče. Spolek zeměměřičů Brno i Klub přátel NTM, který pořádá sympozia z dějin geodezie a kartografie, naleznete v nejbližší době také na našem internetu. Věříme, že oceníte i čerstvě zprovozněné vyhledávání na našich WWW stránkách. Zkuste si zadat např. heslo ISKN. Toto vše jsou třešničky na dortu k oslavě internetu.
  (rp)

Oslavujte s námi na WWW
    V rámci kampaně Březen - měsíc Internetu nabízíme firmám reklamní proužky na Web serveru Zeměměřiče po celý měsíc zdarma. Přehled proužků najdete zde.
    Proužky se načítají náhodně, tedy všem stejně často (nebo dvakrá, třikrát,... častěji než ostatním). Reklamní proužky mají rozměry 150x50 pixelů, měly by být vidět na všech stránkách a obměňují se po asi 1 minutě. Reklamní proužky jsou aktivní, odkazují na firemní stránky jednotlivých společností.
    Jiné velikosti reklamních proužků jsou možné: 300x50 a 600x50 pixelů.


Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [Internet]     [Server]