[pošta]             Pozemkové úpravy


    Spolek zeměměřičů Brno si vás dovoluje pozvat na celostátní odborný seminář Pozemkové úpravy V., který se koná ve čtvrtek 18. března ´99 v Třebíči, Fórum velký sál, Masarykovo nám. 12, od 8 do 14 hodin. Seminář je určen pro: pracovníky PÚ a KÚ, pracovníky zpracovávající návrhy PÚ, územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci, pracovníky státní správy a samosprávy obcí se zahájenými a připravovanými PÚ, oprávněné zeměměř. inženýry, podnikatele, komerční právníky a advokáty, realitní kanceláře, ZD, a.s., hospodařící zemědělce, vlastníky zemědělské půdy, učitele a žáky škol zaměřených na zeměměřictví, zemědělství, lesnictví a životní prostředí. Odborný garant: Ing. Jaroslav Kolman, tel.: 0618/ 84 07 14, fax: 0618/ 84 07 11. Lektoři: Ing. Jelen, Ing. Kaulich – MZeČR – ÚPÚ, ČÚZK, Ing. Mezera, Ing. Pavlík – Agroprojekt Brno, PSO, Ing. Dumbrovský – VÚMOP Brno, Ing. Volný – ZKI Brno.
   Během semináře se uskuteční výstava přístrojů, technologií a materiálů pro provádění PÚ.

   K 15. 2. jsou přihlášeni:
Geotronics Praha, Sokkia, VÚGTK Zdiby, KGKS – Ing. Klimeš, Geodezie Brno, Geodis Brno, časopis Zeměměřič.
  (zs)


Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [Katastr nemovitostí]     [Rezort ČÚZK]     [Server]