[pošta]             Stát nabízí pozemky


    RESTITUCE: Druhé kolo nabídky státních pozemků pro vypořádání nároků oprávněných osob – restituentů dnes zveřejní Pozemkový fond České republiky (PF). Souhrnné údaje za jednotlivé okresy budou k dispozici ve vestibulu Ministerstva zemědělství České republiky, Praha 1, Těšnov 17 a v některých stáncích sítě PNS v odborném týdeníku Agrární noviny. Detailní rozpis jednotlivých pozemků a katastrů mohou oprávněné osoby získat v průběhu týdne na jednotlivých územních pracovištích PF.
   Uživatelé internetu navíc mohou informace o pozemcích ve správě PF najít na webové adrese: www.pfcr.cz
  (zs)

Zdroj: Metro, 26.1.1999


Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [Víme–víte]     [Server]