[pošta]             Září v Olomouci


    Není snad charakterističtějším rysem dnešní doby nic víc, než integrace lidských aktivit. Na konci druhého tisíciletí zanikají dopravní bariéry, zatímco se významně zrychluje vzájemná komunikace a vývoj nejrůznějších technologií i celých oborů.
   S prostorovými daty pracuje mnoho odborníků různých vědních i aplikačních oborů. Jsou jimi také specialisté zabývající se přímo i zprostředkovaně informačními technologiemi. Ti se chystají připravit konferenci a přizvat na ni geografy, kartografy, GIS experty, fotogrammetry a specialisty dálkového průzkumu Země. Nejvyšší odborné sdružení těchto oborů podpořilo přípravu konference, na kterou si Vás dovolujeme pozvat. Na akademické půdě Vám nabízíme prostor k prezentaci výsledků Vaší práce, k získání užitečných informací i k navázání nových odborných kontaktů.
   Pořadatelé připravili prostředí charakteristické pro již tradiční odborná setkání v hanácké metropoli a věří, že strávíte v Olomouci profesionálně přínosné dny i příjemné chvíle na varhanním koncertu a společenském večeru. Přípravný výbor konference.

   Konferenci lze rozdělit na tři hlavní části: odborný program, panelová sekce, technická výstava. Obsahově je naplní příspěvky.
Pořádá: Katedra geografie PřF UP v Olomouci ve spolupráci s ČGS, KS ČR, CAGI, Společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum a pod záštitou rektora UP v Olomouci.
Termín a místo konání: 7. – 9. září 1999, Právnická fakulta UP v Olomouci, tř. 17. listopadu
Vložné: účastnický poplatek: 900 Kč, zlevněné: referující 700 Kč, studenti PGS (interní) 500 Kč, studenti řádného denního studia 100 Kč
Kontaktní adresa: Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Katedra geografie PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc, tel.: 068/ 52 22 451, fax: 068/ 52 25 737, VITEK@RISC.UPOL.CZ

Sponzoři konference:
http://www.autodesk.cz
http://www.condata.cz
http://www.intergraph.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [GIS]     [Víme - víte]     [Server]