[pošta]             Chcete «Z plus plus»?


    U příležitosti akce Březen - měsíc internetu zřídil časopis Zeměměřič ve spolupráci s katedrou mapování a kartografie FSv ČVUT informační kanál elektronického šíření zpráv v oboru G+K. Jedná se o jednosměrný distribuční informační kanál, jehož faktickou náplň bude zajišťovat redakce časopisu Zeměměřič. Smyslem společného projektu je šířit aktuality z našeho oboru a z časopisu Zeměměřič.
   Na začátku jednorázově rozešleme všem, kteří mají e-mailovou adresu uvedenou v Katalogu geodetických firem '98, nebo na ně máme kontakt v redakčním elektronickém adresáři, oznámení o kanálu Z++ a nabídku k přihlášení. Pokud si budete přát nadále dostávat aktuality Z++, zašlete prosím ihned e-mail na adresu redakce zememeric@ini.cz Vážíme si vašeho soukromí, a proto v případě vašeho nezájmu již další dopis týkající se Z++ nedostanete.
   Pokyny a další podrobnosti o informačním kanálu Z++ naleznete na webových stránkách http:// gama.fsv.cvut.cz/Z++/
   A proč právě Z++? Každý, kdo má alespoň letmé povědomí o současných objektových programovacích jazycích, jako jsou například C++ nebo Java, ví, že Z+ je syntakticky chybně. Syntakticky správný výraz je Z++.
   Ing. A. Čepek, Ing. J. Hnojil, Ing. R. Petr

Archív zpráv


Z časopisu Zeměměřič č. 3/99         [Internet]     [Server]