[Home Page]
   Zemřel Pierre Bézier

Uživatelé grafických programů většinou již slyšeli termín bézierova křivka. Dnešní naprostá samozřejmost bézierových křivek asi jen málo řekne o jejich počátcích. Až do padesátých let se například návrhy složitých částí automobilů prováděly ručně. Do finálního výrobku bylo třeba pět fází, při kterých docházelo k zaokrouhlovacím a konstrukčním chybám. V roce 1965 navrhnul Bézier matematické křivky a způsob jejich převodu na reálné objekty. Křivky byly součástí projektu, který měl usnadnit návrh automobilů a komunikaci pracovníků v navazujících procesech. Tehdy šlo o revoluční myšlenku, pro kterou jen těžko hledal ve vedení automobilky Renault podporu. V roce 1985 použila bézierův způsob zápisu křivek firma Adobe při tvorbě jazyka PostScript, který se stal základem celé počítačové grafiky. Francouzský technik Pierre Bézier zemřel 25. prosince 1999 ve věku 89 let.

(zs)

Zdroj: Noviny pro grafický průmysl, 12. 1. 2000


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2000
[Server] [Víme - Víte] [Pošta]