[Home Page]
   Setkání akcionářů by/S@T

PRAHA (15. 2. 2000): První schůzka budoucích akcionářů proběhla v restauraci Eureka na pražském Spořilově. Dopoledne patřilo představení koncernu by/S@T a jeho aktivitám. Následovala ukázka praktického měření s přístroji ECHOS 100 a komunikace s českými kartami. Po společném obědě jednali budoucí akcionáři o hospodářských aspektech projektu byS@T group, a.s. Seznam akcionářů, regionálních zástupců, partnerů a zájemců naleznete na www.bysat.cz.

Vzhledem k faktu, že v první vlně se mohou akcionáři stát pouze zeměměřické firmy, nikoliv zeměměřický časopis, jsme se nemohli odpoledního jednání účastnit a odpovědět si na otázku ze Zeměměřiče č. 12/99, zda bude celoplošná síť referenčních stanic DGPS v ČR a SR. Soudě dle aktivní prezentace a dění na www.bysat.cz si jistě odpovíte sami... Bude. A brzy.

(rp)


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2000
[Server] [Geodezie] [Pošta]