[Home Page]
   Komunikujte mezi různými systémy

Rozsáhlé používání softwarových nástrojů v geodetické a kartografické praxi přináší také celou řadu nových problémů. Jedním z nich je existence celé řady proprietárních souborových formátů. Každý už jistě narazil na obtíže, které vznikají, pokud zákazník např. ve výběrovém řízení zadá tvorbu dat v souborovém formátu, který je vlastní systému, který právě vaše kancelář nemá. Neexistence neutrálního formátu tak vlastně eliminuje konkurenci a zvýhodňuje pouze některé kanceláře. Jednou z cest, jak čelit obdobným problémům, je použití produktu, který podporuje větší množství GIS formátů. Jedním z takových softwarových nástrojů je AutoCAD Map(r) 2000. Mimo vlastního formátu DWG podporuje při zápisu a čtení následující vektorové formáty map: š ARC/INFO coverage š ArcView SHP š MapInfo MIF/MID š MicroStation DGN š AutoCAD(r) Data Interchange File (DXF(tm)) š Autodesk MapGuide(r) SDF. Tam, kde jsou k mapě připojeny i databázové informace, je možno s výhodou využít interní podpory databází Microsoft Access, dBase, Oracle, FoxPro, Paradox nebo jakékoliv jiné ODBC-compliant databáze. AutoCAD Map(r) 2000 má také mocnou podporu rastrových geoformátů, které vznikají skenováním papírových map nebo dálkovým průzkumem země. Mezi interně podporované formáty patří: BMP, CALS-1, FLIC(tm), G3, G4, GIF, Geospot, GeoTiff, IG4, IGS, JFIF, JPEG, PCX, Photo CD, PICT, PNG, PSD, RLC 1, RLC 2, TARGA a TIFF/LZW. K dispozici je také řada doplňujících produktů pro datovou integraci, jako je např. další produkt Autodesku - systém CAD Overlay, který poskytuje plnou funkčnost pro práci s hybridními mapami vektor/raster. Mezi zástupce produktů nezávislých vývojářů patří např. modul CITin, který, jak již název napovídá, umí pracovat s u nás důležitým formátem CIT. AutoCAD Map(r) 2000 se tedy s výhodou použije tam, kde je nutné integrovat podklady z celé řady různých GIS systémů.

Reklamní článek firmy
Jeseniova 1, 130 00 Praha 3
tel.: 02/22 11 18 11, fax: 02/22 11 18 12
infoline: 0800 11 22 77


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2000
[Server] [GIS] [Pošta]