[Home Page]
   Rodí se nové MICROGEOS 2000

ZDIBY (8. 2. 2000): Prezentaci programu MICROGEOS 2000 pod systémem WINDOWS v sídle rezortní výzkumné základny předvedli recenzentům z velkých regionálních katastrálních úřadů zástupci tvůrčí a organizační skupiny v sestavě Milan Kocáb, Pavel Vaniš a Jakub Svatý. "Vyřešením 35 úkolů jsme zdokonalili systém, který již znáte. Posuzujte jej jako nekomerční program. Snažíme se vám vyhotovit příjemné prostředí," řekl o novince s třemi nulami v názvu vrchním technikům na katastrálních úřadech prvního stupně úvodem prezentace vedoucí projektu Milan Kocáb. Program MICROGEOS 2000 umí pracovat s BPEJ, vyzná se lépe v kladech mapových listů, vykouzlí oblouky, kružnice a zařadí bod do přímky, ale jsou v něm i další novoty či zlepšení. Navíc byla do programu zabudována trochu ohoblovaná GROMA. Sledovali jsme účastníky, jak na ně působí předváděné novinky, ale zvlášť mimořádný úžas jsme u nich nepozorovali. Prezentujícím výzkumníkům nezůstali někteří hosté nic dlužni a okatě jim dávali najevo, že doma v Liberci také dovedou program rozcupat. "Prezentaci chápeme jako snahu vzájemně se informovat. Přebírat zkušenosti je nutnost pro obě strany. Nakonec obě strany očekávají konkrétní řešení, nikoliv pouhé náznaky," řekl ředitel ústavu Václav Slaboch. Ředitel odboru ČÚZK Bohumil Janeček na adresu lidové programové tvořivosti některých katastrálních správců úředních počítačových sestav připomenul, že veškeré tyto jejich snahy definitivně potře očekávaný nový informační systém katastru nemovitostí. Nezbývá než dodat - všichni se už těší.

(ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2000
[Server] [Rezort ČÚKZ] [Katastr nemovitostí] [Pošta]