[Home Page]
   Nabídka Zeměměřiče

Úctyhodné dílo profesora Augusta Sedláčka "Hrady, zámky a tvrze Království českého" se dočkalo v nedávné době třetí nezměněné reedice. Postupně vychází všech 15 dílů. V současné době vyšplhala cena jednoho dílu na zhruba 750 Kč. Naše redakce je v kontaktu s tvůrci CD-ROM "Hrady, zámky a tvrze Království českého" za pouhých 3 000 Kč (asi 3x levnější než papírová podoba, lepší vyhledávání, animované ilustrace aj.). Bude lisováno pouze omezené množství CD-ROM a s objednávkami bez záznamu nebude počítáno. S tvůrci projektu jsme na počátku příprav CD-ROM (v r. 1998) spolupracovali na pořizování mapových podkladů pro CD-ROM. Tehdy na nás zanechali výborný dojem a rádi jejich aktivitu podporujeme. Zájemci o CD-ROM mohou poslat závazné objednávky do redakce.

(rp)


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2000
[Server] [Různé] [Pošta]