[Home Page]
   Setkávání ve Výzkumáku

PRAHA (21. 12. 1999): Již tradiční den otevřených dveří VÚGTK a posezení pod vánočním stromečkem přilákalo do Zdib zástupce podnikatelů, úředníků, vojáků a pedagogů. Vedení VÚGTK se tímto příjemným způsobem daří lákat k diskuzím co nejširší názorové spektrum.

(zs)


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2000
[Server] [Kartografie] [Geodezie] [Pošta]