[Home Page]
   Sympozium by/S@T o DGPS v Průhonicích

Praha (30. 3. 2000): Kongresový sál nacpaný dychtivými zájemci o technologii sítě referenčních stanic DGPS z řad soukromé, ale i úřednické sféry, byl svědkem 12 příspěvků hostů i partnerů, ale i několika živějších diskuzí z pléna. Dnes je již jasné, že síť pevných referenčních stanic má i u nás budoucnost. O prázdninách se snad dočkáme prvních pěti. Budoucnost ZBPP lze pouze odhadovat, ale zazněly zde i příspěvky o možnostech přepočítat celého Křováka na systém JTSK/95 a pak upustit od zbytečné transformace pomocí klíčů z WGS-84 na S-JTSK. Ing. Čapek z ČVÚT poukazoval na rozdíl mezi měřením pomocí GPS a výpočtem ze sítě S-JTSK, který ve směru východ - západ činí pro ČR 2 m. (Pro bývalé ČSFR ještě více). Ing. Fafejta z KGK shrnul etapy rozvoje zeměměřictví v závislosti na společnosti a označil budování sítě by/S@T za další mezník oborové historie.

80 % ročního obratu zeměměčických firem směřuje do prací v KN, a proto se ing. Polák z ČSGK přimlouval za jednání mezi provozovateli sítě by/S@T a ČÚZK o využitelnosti měření pro KN. Po stejném volali např. i zástupci KÚ Jindř. Hradec, kteří ubezpečili geodety, že současný stav nebude na věky a proto kromě map na PET foliích 1:2 880, vedou i RES v JTSK, který se vyplatí íkům využívat. Nejzajímavější příspěvky přineseme též v Zeměměřiči.

Na závěr sympozia, které se značně protáhlo, vylosovaní výherci obdrželi: Vl. Spálovský (Geodata Brno) - GIS MISYS; ing. J. Němec (zeměměř. kancelář, Kostelec n. Orlicí) - předplatné; J. Kraus (GK Kraus, Brno) - SW GeusMAP 7.5; M. Müller (ELGIS, Jablonec n. N.) - Topol GPSView a Vojtěch Jiřička (firmu se nám nepodařilo zjistit), který si cenu nevyzvedl - kapesní přijímač GPS (!!!).

(rp)


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2000
[Server] [GPS] [Pošta]