[pošta]             Ověřování přesnosti a funkce historických teodolitů

    Firma Jos. & Jan Frič, jež navázala na tradici po tři generace trvající pražské Spitrovy dílny, byla založena bratry Josefem a Janem Fričem na podzim r. 1883 jako "dílna pro přesnou mechaniku". Firmě se podařilo vytvořit úplný sortiment geodetických a topografických přístrojů a mechanických pomůcek specializovaných pro průmysl.
    Co se týče geodetických přístrojů, těch zhotovili něco přes 4000. Pochopitelně se dostaly i do škol, a to i do předchůdce ČVUT, do Polytechnického ústavu. Na konci prvního desetiletí 20. století obsahovaly sbírky Geodetického ústavu celkem jedenáct přístrojů.
    A. Koutová (studentka ČVUT) vybrala pro test přesnosti tři stroje: triangulační dvouvteřinový teodolit se dvěma šroubovými mikroskopy, teodolit pro polygonometrii s výškovým kruhem a tachymetr s výškovým čtvrtkruhem.
    Už první seznámení s těmito přístroji, první měření, dokázalo, jak mistrně jsou vyrobeny. Ustanovky samy padnou pod ruku, člověk nemusí přemýšlet.


Z časopisu Zeměměřič č. 4/97         [obor]     [Server]